Tweede hands boeken+CD/Livres+CD 2e main - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Tweede hands boeken+CD/Livres+CD 2e main

Ik heb een uitgebreide bibliotheek sinds 1987 opgebouwd. Naar aanleiding van veranderde privé- en andere activiteiten en interesses is onze bibliotheek ook erg uitgebreid in diverse domeinen : spiritualiteit, psychologie, toerisme et cultuur, persoonlijke ontwikkeling, marketing, gezondheid, voeding, romans, enz... Het is tijd dat we die kleine en grotere kennis en wijsheden met meer mensen delen. U misschien?
We stellen een (groot) gedeelte van onze boeken en CD's ter beschikking in ruil voor een bescheiden bijdrage. (volgende lijst is in constructie). Op die manier steunt u een klein beetje de werking van Radio SPI die de uitzendingen volledig gratis aanbiedt aan haar luisteraars en met onze eigen persoonlijke maar beperkte middelen wordt gefinancierd.
De lijst is nog niet volledigt (in opbouw)


Geinteresseerd? contacteer: Hugo 071/39.49.39 of contact@radiospi.be
Depuis 1987 et suite à nos activités et vastes intérêts notre bibliothèque personnelle a pris de l'ampleur dans différents domaines: spiritualité, psychologie, tourisme et culture, développement personnel, marketing, santé, nutrition, romans, etc... Il est temps de partager ces petits trésors de connaissance et de sagesse avec plus de gens. Peut-être vous?
Disons que nous faisons une brocante permanente d'une (grande) partie de nos livres et CD. Nous les offrons en échange d'une modeste contribution de votre part. (la liste est en construction)
Ainsi vous soutenez le fonctionnement de Radio SPI, qui est totalement gratuite pour les auditeurs. Personne est payée et nous finançons entièrement son fonctionnement par nos moyens personnels assez limités.

Intéressé(e)? contactez: Hugo 071/39.49.39 ou contact@radiospi.be

In het winkelwagentje kunt u boeken uit mijn persoonlijke bibliotheek (Nederlands, Frans, Engels) en CD's kiezen die ik aanbied aan sterk verminderde prijs.
Ik bied ze aan ter ondersteuning van het werk van Radio SPI.
Als ik ze moet opsturen zal ik evenwel transportkosten moeten aanrekenen.
U kunt ook altijd afspreken om ze te komen halen na afspraak (071/39.49.39: Hugo Van den dries)
Rekeningnummer: BE89 5230 4043 0685 op naam van 'Hugo Van den dries'

of tijdens de tweejaarlijkse  'garage-sail' die ik thuis of in het buurtcomitécentrum (Rue de l'Eglise #20 6200 Châtelineau) organiseer: eerstvolgende datum: zaterdag "zie agenda radio SPI" (10-13u)  - Rue de Taillis-pré 217 - 6200 Châtelineau
of op een publieke 'brocante': (nog niet gekend)
 
Vous pourriez choisir dans la siste des livres et CD de ma bibliothèque personnelle en échange d'une modeste contribution, que j'utiliserai pour financer les activités et le travail de Radio SPI.
Il faut, évidemment, ajouter les frais de transport/livraison à domicile, mais vous pourriez également venir les chercher chez moi sur rendez-vous (071/39.49.39). N° de compte: BE89 5230 4043 0685 au nom de 'Hugo Van den dries'

ou lors d'un 'garage-sail/porte-ouverte': samedi "voir agenda radio SPI (10u-13u) - Rue de Tailli-pré 217 - 6200 Châtelineau
ou lors d'une 'brocante' (je ne connais pas encore une date) ou lors d'une brocante dans la maison du quartier (Rue de l'Eglise #20 6200 Châtelineau) (je ne connais pas encore une date)
Building customer loyalty
The 60 minutes success skills series addresses the need in today's frantic world of hard information in an accessable and stimulating way. By John Fraze-Robinson - 63 pages
1.00 €
Toevoegen
Business masterminds: Stephen Covey
Out of the serial: he gurus who transformed the business world, by Robert Heller. Stephen Covey: the bestselling teacher of personal and professional effectiveness - 112 pages
2.00 €
Toevoegen
Champollion l'Egyptien - livre de poche - par Christian Jacq - 368 pages
Juillet 1828-décernbre 1829 : Jean-François CHAMPOLLION, le génial déchiffreur des
hiéroglyphes, s'aventure enfin en Egypte, dans Un Orient rnystérieux et redoutable. Lui "l'Egyptien" est placé à la tête d'une petite comrnunauté de chercheurs qui, d'Alexandrie à Abou-Sirnbel, connaîtra les joies et les dangers d'une fabuleuse découverte.
Une aventure passionnante par un biographe passionné.
(Format 'Pocket')
Christian Jacq, docteur en études égyptologiques, est l'auteur de nornbreux ouvrages dont "L'Egypte des grands pharaons" (Perrin) couronné par l'Acadérnie française
3.00 €
Toevoegen
Comment créer un grand réseau dans le Marketing de réseau
Traduction d'un bestseller Américain, une adaptation des séminaires de Don Failla. Outil pratique pour ceux qui veulent développer un réseau dans le domaine du marketing de réseau
Rédigé et édité par Joe Hardwick - 111 pages
2.00 €
Toevoegen
Comment se faire des amis
Par Dale Carnegie (livre de poche) - 250 pages
2.00 €
Toevoegen
Daddy come home
The true story of John Lennon and his father by Pauline Lennon - 208 pages
1.00 €
Toevoegen
De 10 geheimen van succes en innerlijke rust
Dr. Wayne Dyer helpt met zijn inzichten bij de zoektocht om de weg van het leven te effenen en succes te bereiken die ieder mens tracht te vinden.
5.00 €
Toevoegen
De 45 seconden presentatie die uw leven zal veranderen
Seminarie van Don Failla om te leren op een simpele manier mensen te benaderen om in je netwerk actief te worden - 95 pagina's
2.00 €
Toevoegen
De kracht in jezelf
Onvermoede vermogens van het onderbewustzijn. Door Dr. Joseph Murphy - 205 pagina's
4.00 €
Toevoegen
De kracht van positief denken
Een levende persoonlijke getuigenis van eigen autobiografische ervaringen waaruit de schrijver heeft geput om te worden wat hij is: succesvol en diep menselijk. door Dr. Vincent Peale - 286 pagina's
4.00 €
Toevoegen
De profetieën van Nostradamus door Mr. Dr. W. L. Vreede - 205 pagina's
NOSTRADAMUS (1503-1566), arts en astroloog, die o.a. de grote brand van Londen in 1666, Napoleon's nederlaag bij Waterloo en de ondergang van Hitier voorspelde, geldt als de grootste ziener die Europa heeft voortgebracht.
Zijn faam als voorspeller en medicus was zo groot, dat de Paus hem in bescherming nam, toen hij van ketterij en tovenarij beschuldigd werd.
Waarschijnlijk is de bewering dat Nostradamus een rnagiër was in de wereld gekomen door de succesvolle werking van de zalf, waarmee hij de pestlijders in de Provence genas.
In 1555, één jaar voordat Koning Henri III hem als hof-astroloog naar Parijs riep, werden zijn "Centuries" of "Prophetieën" gepubliceerd.
Of deze voorspellingen op astrologische of kabbalistische basis berusten is niet zeker. Wel staat vast, dat deze voorspellingen ten gevolge van hun door de geschiedenis bewezen juistheid een legendarische klank bezitten. Dit verklaart tevens, waarom de "Prophetieën" talloze malen in Frankrijk en daarbuiten zijn herdrukt. O.a. in Duitsland,waar het niemand minder dan Goethe was, die in zijn proloog tot "Faust" voor het eerst het verschijnsel van de visionnair Nostradamus aan de orde stelde.
Die hier aangeboden uitgave is een volledige Nederlandse vertaling van de in 1558 verschenen editie en biedt de hedendaagse lezer de gelegenheid te zien wat er in de toekomst nog voor de wereld in het verschiet ligt.
4.00 €
Toevoegen
Echt waar: wensen worden werkelijkheid
Door Corrie van Loon en Hans Korteweg. 167 pagina's
2.00 €
Toevoegen
Een gezonde zaak
Financiering, rechtsvormen, ondernemingsplan - Wim Veldhuizen - 207 pagina's
4.00 €
Toevoegen
Faites-le tout de suite !
La procrastination est la raison première de l'échec à mener une vie riche et comblée affirme Edwin Biss dans ce livre à la fois inspirant et pratique par Edwin Bliss - 232 pages
2.00 €
Toevoegen
Festivalization - the boom in events by Luc Sala - 332 pages
Platform for change, outline of a new industry.
Participation, identification, realization and transformation as the core parameters of permanent or temporary autonomous zones.
2.00 €
Toevoegen
'Healing the shame that binds you' by John Bradshaw - 243 pages
"I used to drink," writes john Bradsbaui "to solve the problems caused by drinking. The more I drank to relieve my shame-based loneliness and hurt, the more I feIt ashamed
Shame begets shame. . .. I came to see that shame is one of the major destructive forces in all human life. In naming shame I began to have power over it."
In an ernotionally revealing way Bradshaw shows us how toxic shame is the core probletn in our compulsions, co-dependencies, addictions and the drive to superachieve, resulting in the breakdown in the family system and our inability to go forward with our lives. We are bound, Bradshaw tells us, by our shame. But drawing from his 22 years of experience as a counselor, he offers us the techniques to heal our shame. Using affirmations, visualizations, "inner voice" and "feeling" work plus guided meditations and other useful healing techniques, he releases the shame that binds us to our past.
This important book breaks new ground in the core issues of societal and personal breakdown, offering new techniques of recovery vital to all of us.
]OHN BRADSHAW, author of best-selling BRADSHAW ON THE FAMILY and television host for the PBS series of the same name, was born in Houston, Texas, and was educated in Canada; where he studied for the Roman Catholic priesthood, earning three degreés from the University of Toronto. For the past 20 years he has worked as a counselor, a theologian, a management consultant and a public speaker. ]ohn Bradhsaw is married and has three children.
2.00 €
Toevoegen
Het geheim van positief denken
Waarom sommige positief denkende mensen geweldig succes hebben door Dr Vincent Peale
- 167 pagina's
2.00 €
Toevoegen
How to build a Multi-Level Money Machine
The science of Network Marketing by Randy Gage - 281 pages
6.00 €
Toevoegen
How to cultivate a network of endless referrals
Dramatically increase your referral business without spending more time or money. 6 CD's + 1 bonus. By Bob Burg
8.00 €
Toevoegen
How to get Rich without winning the lottery
Simple methods to Get Rich, Retire Wealthy and Have the Time of Your Life by Keith Schreiter - 64 pages
1.00 €
Toevoegen
Knights of the Black & White byJack Whyte - 548 pages
He swore eternalal legiance to the Order - but at what cost?
It is 1088 and young knight Hugh de Payens joins the Order, an ancient society wreathed in secrecy whose alliances unite France's most prominent families in a bond more sacred than even their loyalty to king and country.
Hugh is hurled into the nightrnarish world of the First Crusade, but the blood-soaked brutality he witnesses there repels him. He resolves to rernain in the Holy Land but dedicate the rest of his life to God, not war, Iorming an order of monks committed to protecting pilgrims on the road to Jerusalem. But the Order has not forgotten Hugh, and charges him and his brother Knights with a near-impossible task: to find and bring home the lost treasure of the Order. There's just one problem. The treasure contains revelations so dangerous it could destroy the Kingdom of Jerusalem - and the mighty Catholic Church itself ...
"Whyte shows ... time and again how persistence, knowledge
and empathy can help push back the darkness of ignorance to build a shining future."
Publishers Weekry
4.00 €
Toevoegen
La Conspiration du Mal, vol 2 d'une série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 409 p
Malgré la détermination du pharaon Sésostris, malgré les efforts conjugués de ses généraux qui cherchent - en vain - le coupable, malgré les incantations quotidiennes et les soins de la reine et des sept prêtresses de la déesse Hathor, le bel acacia d' Abydos se meurt. ..
Mais parmi ces prêtresses, la plus mystérieuse, celle qui hante les nuits du jeune scribe Iker, a une idée : pour sauver l'« arbre de vie », il fout construire à Dachour une nouveIle pyramide incarnant Osiris. Sésostris est d'accord, ils trouvent ensemble I'endroit idéal, les travaux vont pouvoir commencer, sous le regard bienveillant d'lsis.
Ce qu'ils ignorent I'un et I'autre, c'est qu'un triple complot se trame contre lui: d'une part, l'Annonciateur, ce barbu diabolique qui prêche aux tribus du désert, a décidé de prendre le pouvoir en faisant assassiner Pharaon ; d'autre part, à la Cour même du roi, un traître ambitieux et voleur n'a plus qu'une solution, éliminer son maître; enfin Iker lui-même, trompé par les apparences, croit le moment venu de régler ses comptes. Or Sésostris est rarement seul, jusqu'au jour ou I'occasion se présente ...
vendu en série: 16€ les 4 livres
4.00 €
Toevoegen
La femme sage par Christian Jacq - volume 2 de la série 'La pierre de lumière'
Volume 2: Depuis la mort de Ramsès le Grand, les artisans de la Place de V érité sont inquiets. Qui sait si le nouveau pharaon souhaitera poursuivre I'oeuvre de son père et protéger à son tour la prestigieuse cité dont l'avenir semble menacé?
Car le village est en danger, malgré la vigilanee de Claire, devenue la « femme sage» de' la cité. Il y a d'abord Néfer, dit le Silencieux, qui est accusé de malversations et d'actes tyranniques ... Il y a aussi la nourriture et l'eau qui ne sont plus livrées, le sabotage des outils pourtant étroitement gardés, la réserve des métaux précieux qui s'amenuise, et surtout une coalition de troupes ennemies qui se regroupent aux frontières, pendant qu'à Pi-Ramsès, la capitale des Deux Terres, les intrigues des courtisans affaiblissent le pouvoir.
Vols, meurtres, inondations, sortilèges et forfaitures, rien n'est épargné aux héros' de cette aventure ou les complots se succèdent dans une Egypte de légende que le talent de Christian Jacq nous restitue dans sa magnifique splendeur.
4.00 €
Toevoegen
La Justice du Vizir - vol 3 de la trilogie 'Le Juge d'Egypte' par Christian Jacq - Pocket - 380 pages
Après "La pyramide assassinée" et "La loi du désert", voici le troisième et dernier volume de la trilogie "Le juge d' Egypte)).
Dans la grande salle de Justice, l'heure de l' affrontement ultime a sonné. Pazair, devenu vizir
d'Égypte, et son épouse N éféret, médecin-chef du royaume, n'hésitent plus à défier le ministre
des Finances qui se présente comme le porte-parole des conjurés détenant le testament des
dieux et dont le but avoué est de renverser Ramsès le Grand afin de s' emparer du pouvoir.
Le vizir et son épouse sont seuls désormais, engagés dans une lutte qui paraît perdue d' avance. Branir, leur maître spirituel, a été assassiné. Souti, leur frère de sang, pourrit dans une prison nubienne. Qui est l'àme cachée de ce complot ténébreux ? Qui se cache derrière la silhouette fantomatique du mystérieux "avaleur d' ombres" ?
Pazair parviendra-t-il a lui échapper et à sauver l'Egypte d'une destruction programmée ?
Vendu par série: 6€

2.00 €
Toevoegen
La loi du désert - vol 2 de la trilogie 'Le Juge d'Egypte' par Christian Jacq - Pocket - 420 pages
Après "La pyramide assassinée", ce second volume de la trilogie "Lejuge d'Égype" nous fait découvrir, à travers un roman policier haletant, les mille et un aspects de la vie quotidienne
en Égypte ancienne.
Le testament des dieux, qui seul assure la légitimité du pharaon Ramsès 11, demeure introuvable. Sur la piste d'un complot diabolique qui unit des hommes de pouvoir et d'influence, le juge Pazair est déporté dans un bagne. Mû par une volonté inflexible, le petit juge parvient à s' enfuir ... De retour à Thèbes, avec l' aide de sa jeune épouse Néféret, médecin réputé, et de ses fidèles amis Kern et Souti, Pazair enfin innocenté poursuit son enquête, avec l' accord tacite du souverain, tandis que meurtres, enlèvements et actes de corruption se multiplient. Mais la fête de régénération approche. Ramsès II devra-t-il abdiquer, mettant ainsi fin à une dynastie millénaire ?
Vendu en série (3 volumes): 6€

2.00 €
Toevoegen
La Pharaonne - par Violaine Vanoyeke - livre de poche - 340 pages
La Pharaonne *** Le Voyage d'éternité
Fille de Thoutmosis, héritière du tróne, intelligente et impétueuse, Hatchepsout a épousé son demi-frère, ainsi que le veut la coutume, ce qui ne l' a pas empêchée de devenir la première femme à coiffer le pschent royal des pharaons d'Égypte.
Le pâle Thoutmosis II n' a pu s' opposer à cette flamboyante ascension. Mais voici que la danseuse Iset lui donne enfin un fils, alors que Hatchepsout n' a que deux filles. Confrontée aux intrigues et aux complots ourdis autour de ce dernier, la reine devra dans le même temps éloigner l'ennemi des frontières, avec l' aide de Senmout dont elle est éprise.
Violaine Vanoyeke achève ici une somptueuse fresque égyptienne, un roman vrai ou se mêlent l'arnbition, l'amour, la guerre, sur la toile de fond d' une civilisation éternellement fascinante.
2.00 €
Toevoegen
La place de vérité par Christian Jacq - volume 4 de la série 'La pierre de lumière'
Volume 4: La Place de Vérité est en deuil ... Le maître d'oeuvre, Néfer le Silencieux, a été sauvagement assassiné, et une ombre malfaisante plane chaque nuit sur le village.
À Pi-Ramsès, l'atmosphère n'est pas meilleure : la reine Taousert fait ce qu'elle peut pour maintenir la paix, mais son pouvoir est contesté par la caste militaire qui souhaite voir à la tête de l'Égypte un homme fort. La belle Taousert a besoin d'aide, aussi va-t-elle trouver Paneb. Une tendre amitié les rapproche, mais un simple mortel pent-il vraiment s'approcher
d'une étoile ? Paneb se sent très seul, bien que son autorité soit enfin reconnue par la
Place de Vérité. Il doit veiller sur Claire, la femme sage dont la vie est menacée, contrecarrer sans cesse les attaques du traitre, tout en cherchant chàque jour une inspiration nouveIle pour créer les chefs-d'oeuvre des derneures d'éternité des pharaons ... Mais la disparition de Néfer, son père spirituel, l'a plongé dans une telle tristesse que le découragement le gagne ...
Et si Paneb l'Ardent renonce, qui saura sauvegarder l'existence de la Place de Vérité, et au-delà la grandeur et la puissance immortelle de l'Égypte ?
4.00 €
Toevoegen
La pyramide assassinée - vol 1 de la trilogie 'Le Juge d'Egypte' par Christian Jacq - Pocket - 403 pages
Un incorruptible au pays de Pharaon ...
Voguant de succès en succès, Christian Jacq nous emporte vers les temps anciens de l'Égypte de Ramsès II oû, à travers de somptueuses aventures, nous découvrons une envoûtante civilisation, tous les secrets de sa médecine, le fonctionnement de sa justice, l'organisation de sa vie. "La pyramide assassinée" est le premier volume d'une trilogie à venir.
Comme chaque année, au premier jour du printemps, alors que toute l'Egypte honore ses
ancêtres , Ramsès II se prépare à entrer seul dans la pyramide de Guizèh, oû se trouve le testament des dieux. Sans lui, Pharaon perdrait toute légitimité et se verrait contraint d'abdiquer. Au même moment, le juge Pazair poursuit, implacable, son enquête sur la mort mystérieuse de deux gardes chargés de surveilIer le sphinx de Guizèh. Un crime crapuleux peut-
être, mais alors pourquoi tant de personnages éminents, à commencer par le général Asher, sèment-ils des embûches sur son passage? Le petit juge s' est juré de découvrir toute la
vérité, au péril de sa vie, prêt à sacrifier son amour pour la belle Neferet ...
Vendu en série de 3 volumes: 6€
2.00 €
Toevoegen
La Reine Soleil - par Christian Jacq - livre de poche - 570 pages
Roman historique. Dans la Cité du Soleil brûlent les derniers feux du règne d' Akhénaton et de N éfertiti, L'Egypte est au bord du gouffre et s'inquiète : qui succédera à ces souverains exceptionnels ?
Les regards se tournent vers Akhésa, troisième fille du couple royal, à r extraordinaire beauté, déterminée à poursuivre l'ceuvre de paix de son père. Tous les obstacles tombent devant sa volonté faro uche et son sens inné du pouvoir : Akhésa a le profil d'une reine.
EUe montera sur le tróne aux cótés d'un j eune homme folIement amoureux, le célèbre Toutankhamon. Ladestinée de l'Empire égyptien est entre les mains de ces deux adolescents.
Admirés mais isolés, sauront-ils préserver la destinée de l'Empire égyptien et braver le puissant général Horemheb, éminence grise du pouvoir qui rêve d'être Pharaon?
Égyptologue et romancier, Christian Jacq nous conte ici l'extraordinaire aventure de l'êpouse du cêlëin« Toutankhamon, héroïne oublièe, qui renaît ici avec la vigueur des grands mythes.
3.00 €
Toevoegen
L'affaire Toutankhamon
Au début du siècle, unjeune pharaon inconnu repose depuis des millénaires, sous son masque
d'or, dans les ténèbres d'un tombeau qui était resté inviolé. Il s'appelle Toutankhamon. Deux
hommes vont l'arracher à l'oubli et tenter de résoudre son énigme.
Trahisons, jalousies: l'affaire Toutankhamon commence, sur laquelle plane une étrange
malédiction. Elle se poursuivra durant un demi-siècle de drames, de folies et d'épisodes hallucinants. Racontée par Christian Jacq, historien aussi rigoureux que visionnaire inspiré, elle
atteint la dimension d'une légende épique.
3.00 €
Toevoegen
L'affaire Toutankhamon - livre de poche- par Christian Jacq - 512 pages
Au début du siècle, unjeune pharaon inconnu repose depuis des millénaires, sous son masque
d'or, dans les ténèbres d'un tombeau qui était resté inviolé. Il s'appelle Toutankhamon. Deux
hommes vont l'arracher à l'oubli et tenter de résoudre son énigme.
Trahisons, jalousies: l'affaire Toutankhamon commence, sur laquelle plane une étrange
malédiction. Elle se poursuivra durant un demi-siècle de drames, de folies et d'épisodes hallucinants. Racontée par Christian] acq, historien aussi rigoureux que visionnaire inspiré, elle
atteint la dimension d'une légende épique.
3.00 €
Toevoegen
L'Arbre de Vie, vol 1 d'un série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 411 p
Les Mystères d'Osiris, au-delà de la fougueuse quête du jeu ne Iker à la recherche de sa vérité, et du combat de Sésostris III contre les forces du Mal....
Au cceur du temple d'Abydos, un acacia est en train de mourir ... Et à travers lui, toute l'Égypte est menacée. Car ce n'est pas un arbre comme les autres : il a jailli de la tombe du dieu Osiris,
pour annoncer sa renaissance. Le grand pharaon Sésostris III engage aussit6t un combat contre
I'ennemi invisible qui veut conduire l'Égypte à sa perte. Mais il ignore que dans son cercle le plus proche se cache un trcître, un homme qui rêve de pouvoir et d'honneurs, un homme qui va se vendre aux forces occultes ...
Un jeune apprenti scribe, Iker, devient un acteur bien involontaire de ce mystère. Hanté par la vision d'une sublime jeune prêtresse, Iker a la sensation d'être guidé ou manipulé, en tout cas d'avancer sur un chemin dont il ne connaît pas le terme.

4.00 €
Toevoegen
Le Chemin de Feu, vol 3 d'une série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 405 p
Roman - Le jeune scribe Iker a enfin compris qu'en poursuivant le pharaon Sésostris de sa haine il s'était trompé de cible, et que I'ennemi est ailleurs. II est maintenant Fils royal, un titre
unique que lui a donné le pharaon lui-même en I'adoptant.
L'ennemi, celui qui s'acharne sur I'arbre de vie d'Abydos, c'est bien l'Annonciateur, cet être maléfique qui rallie des troupes aux frontières pour envahir l'Égypte et I'anéantir.
Or Sésostris vient de confier à Iker une mission particulièrement dangereuse : pénétrer en Canaan pour y découvrir le repaire de I' Annonciateur ...
prix de la série: 16€

4.00 €
Toevoegen
Le chemin du bonheur
L'éternelle richess de l'humanité dépend de la nature de nos pensées, d'une vocation qui womble l'âme et de notre capacité à mettre notre existence en valeur. Par Alfred Armand Montapert - 218 pages
3.00 €
Toevoegen
Le Grand Secret, vol 4 d'une série 'Les Mystères d'Osiris' (4 volumes) par Christian Jacq - 447 p
L'Annonciateur, méconnaissable, se cache au cceur même d'Abydos. Avec ses complices, il s'apprête à commettre le crime suprême. En portant la mort dans le royaume d'Osiris afin d'empêcher sa résurrection, il pourra enfin renverser le pharaon Sésostris, prendre le pouvoir et répandre sa doctrine.
Iker parviendra-t-il à remplir sa mission, célébrer les mystères d'Osiris ? Face au malheur, Isis réussira-t-elle à mener à bien sa Quête de I'impossible ?
vendu en série: 16€
4.00 €
Toevoegen
Le Management pour les Nuls - par Bob Nelson & Peter Economy
Enfin un livre de management qui ne donne pas l'impression d'être idiot !
Tout et seulement tout ce que vous devez savoir !
4.00 €
Toevoegen
Le Pharaon Noir par Christian Jacq - 357 pages
Les temples du nord de l'Égypte sont désertés, les dieux oubliés. Chacun ne songe qu'à tir er un maximum de profit pour lui-même. Règnent l'injustice et la corruption.
Cinq siècles après Ramsès, loin de sa splendeur passée, l'empire semble courir à une perte irrémédiable. Un homme, un Nubien, refuse cette fatalité. Piankhy, le «vivant », le pharaon noir, gouverne son royaume du Sud avec sagesse et bonté. Dans son coeur, un seul désir : que les dieux résident de nouveau dans une Égypte unie, nourrie de justice et d'amour. Mais le prix à payer est lourd pour cet homme de paix : il faudrait affronter le Libyen Tefnakt, un prince du Nord autoritaire et ambitieux, qui veut rétablir l'ordre et régner dans la gloire - en soumettant le pays par la force.
Entre le pharaon noir et le prince libyen, la guerre est inévitable. Et de la victoire de l'une ou l'autre de ces volontés inflexibles dépend la survie d'un monde millénaire ... Malgré son courage et la magie de son épouse, le pharaon noir est-il vraiment capable de réussir l'impossible ?
4.00 €
Toevoegen
Le pouvoir par la pensée constructive
Dans votre mental réside une source d'énergie plus forte que l'électricité, plus puissante qu'un explosif, une force infinie et inépuisable. Par Dr. Emett Fox - 270 pages
3.00 €
Toevoegen
Le pouvoir ultime
Le véritable succès se fonde sur l'amour, pouvoir ultime de l'être humain. Par Dave Grant - 229 pages
2.00 €
Toevoegen
Leadership Skills for Woman
Test your leaderschip potential; achieve impact as a manager; evaluate yourself by Marilyn Manning and Patricia Haddock - 71 pages
1.00 €
Toevoegen
Les miracles de vote esprit
Dr. Joseph Murphy analyse la partie consciente et subconsciente de notre esprit. Cette dernière nous donne une énergie créatrice inépuisable. Aucun problème, aucune situation si désespérée soit-elle ne pourront résister à l'étude approfondie et la mise en application des lois cosmiques qui vous sont ici révélées.
1.00 €
Toevoegen
Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent
La réussite ne s'atteint pas avec des recettes d'un jour. Elle se construit peu à peu sur des pricipes justes et immuables. Par Stephen R. Covey - 318 pages
6.00 €
Toevoegen
L'étoffe des leaders
Les principes cardinaux du leadership. Par Stephen R. Covey - 366 pages
5.00 €
Toevoegen
Maître Hiram et le roi Salomon
Quand Salomon, fils de David, est appelé à régner, Israël est déchiré par des conflits internes. En quelques années, ce prince du désert unifie Israël et, investi d'une mission divine, s'attelle à la réalisation d'un de ses rêves les plus fous: la construction d'un temple sur le rocher de Jérusalem.
Fasciné par l'Égypte des pharaons, Salomon fait appel au maître d' oeuvre Hiram, cet homme
étrange et farouche connaît les secrets de l'art du trait, cette science mystérieuse qui a traversé les àges. Ensemble, ils défieront le peuple et la caste des prêtres pour créer un chef-d' oeuvre ...
Un roman ou l'historien Christian Jacq relate la rencontre de deux civilisations légendaires, celles de l'Egypte et d'Israël, et les mystères d'une confrérie de bûtisseurs que les constructeurs de cathédrales considèrent comme leurs maîtres.
3.00 €
Toevoegen
Maître Hiram et le roi Salomon par Christian Jacq - 377 p. 'Pocket'
Quand Salomon, fils de David, est appelé à régner, Israël est déchiré par des conflits internes. En quelques années, ce prince du désert unifie Israël et, investi d'une mission divine, s'attelle à la réalisation d'un de ses rêves les plus fous: la construction d'un temple sur le rocher de Jérusalem. Fasciné par l'Égypte des pharaons, Salomon fait appel au maître d' oeuvre Hiram. cet homme étrange et farouche connaît les secrets de l'art du trait, cette science mystérieuse qui a traversé les âges. Ensemble, ils défieront le peuple et la caste des prêtres pour créer un chef-d' oeuvre ...
Un roman ou l'historien Christian Jacq relate la rencontre de deux civilisations légendaires, celles de ['Egypte et d' Israël, et les mystères d'une confrérie de bátisseurs que les constructeurs de cathédrales considèrent comme leurs maîtres.
Romancier, essayiste, égyptologue, directeur de l' Institut Ramsès, Christien Jacq a également publié chez Pocket: "Champollion l'Egyptien;' "Pour l'amour de Philae" et "La reine Soleil'
2.00 €
Toevoegen
Make your first million in network marketing
Proven techniques you can use to achieve financial success; Hot new tips and techniques for selling, party planning, recruiting, and training that wil build a million-dollar business. By Mary and Wayne Christensen. 240 pages
4.00 €
Toevoegen
Mars et Venus au travail par John Gray - 313 p - 'J'ai Lu'
Psychologie et santé - Découvrez I'harmonie entre les sexes dans votre vie professionnelle
Aucun doute, dans leur vie professionnelle comme dans leur vie amoureuse, les hommes et les femmes ne viennent définitivement pas de la même planète !
Exemples concrets à I'appui, John Gray nous montre comment, sur le lieu de travail, les différences de fonctionnement entre les sexes conduisent à des situations de crise inextricables, souvent liées à des difficultés de communication.
Avec humour, mais toujours pragmatique, il nous livre les secrets de I'harmonie pour
garantir à toutes et à tous estime de soi et succès professionnel •
JOHN GRAY - Célèbres dans le monde entier, les séminaires de thérapie conjugale qu'il organise depuis plus de vingt ans ont fait sa réputation. Tous ses livres sont des best-sellers.
4.00 €
Toevoegen
Mastering motivation
The 60 minutes success skills series addresses the need in today's frantic world of hard information in an accessable and stimulating way. By John Fraze-Robinson - 63 pages
1.00 €
Toevoegen
Néfer le silencieux par Christian Jacq - volume 1 de la série 'La pierre de lumière'
Volume 1: Dans une cité interdite de Haute-Égypte vit une confrérie d'artisans et
d'artistes chargés de creuser et de décorer les tombes de la vallée des
Rois afin de perpétuer leur vie éternelle. Ce village mystérieux, protégé
par de redoutables gardes, porte unnom évocateur : La Place de Vérité.
Nul ne sait ce qui s'y passe et personne n'a le droit d'y pénétrer ...
Ses habitants ne répondent qu'à leurs propres lois et ne dépendent que d'un seul maître, leur pharaon Ramsès le Grand. Mais l'un des gardes est assassiné et le soupçon s'abat sur la cité. Qui veut la détruire ?Y aurait-il un traitre, ou plusieurs, à l'intérieur de La Place de Vérité?
Christian Jacq signe ici un roman fabuleux ou se croisent, au nom de l'art le plus somptueux, le destin des pharaons, les intrigues des courtisans, le génie des artistes et les passions des hommes ...
4.00 €
Toevoegen
Netwerkmarketing voor dummies
De referentie voor iedereen ! Een goede, praktische handleiding die onmisbaar is voor iedere netwerker
6.00 €
Toevoegen
Overwinning door beter management
Generaal patton's kracht. Een must voor iedereen die leiding geeft. Door Porter B. Williamson - 168 pagina's.
5.00 €
Toevoegen
Pacte d'Amour
Jeux érotiques pour elle et lui •••
Avec Pacte d'Amour, vous entrez dans un monde d'aventures amoureuses passionnantes, torrides, romantiques,excitantes, qui captiveront les couples les plus installés comme les coups de foudre les plus récents.
Pacte d'Amour est un jeu relationnel érotique. Il se compose de deux livres - un pour elle, un pour lui - regorgeant de scénarios passionnants, à réaliser ensemble.
Dans 'Appétits de femme', elle lui fera part de (presque) tous ses fantasmes érotiques, tandis qu'iI sera livré sans défense à l'assouvissernent de ses désirs.
Dans 'Supermec', iI est I'homme, auquel aucune femme ne résiste, celui qui comblera tous ses désirs ...
'La Momie égyptienne', 'Délicieux équilibre', 'Tirage au sort', 'la Nuit de Walpurgis', 'Récital Solo' .... Plus de soixante-dix aventures amoureuses vous attendent, de quol se laisser séduire et surprendre par son partenaire.
37,2 ou fleur bleue, Pacte d'Amour décline toutes les couleurs de l'étreinte.Vous trouverez toujours la situation qui vous rapprochera une heure, une nuit, voire un week-end.
10.00 €
Toevoegen
Pour l'amour de Philae livre de poche - par Christian Jacq - 318 pages
Sixième siècle de notre èze ... que reste-t-il de la sagesse millénaire de l'Egypte ? La montée
du christianisme est si puissante, qu'il n'est plus qu'un seul îlot de résistance : l'île égyptienne de Philae, abri de la dernière communauté religieuse du pays. Là, cinquante adeptes du culte d'Isis luttent, seuls contre le tout-puissant évêque Théodore et les redoutables soldats du Christ... Isis, gardienne des mystères anciens, insuffle courage et volonté à ses hommes. Avec Sabni, prêtre auquel la lie un amour éternel, elle transmet un idéal qui ne doit pas mourir.
Mais, du sud comme du nord, montent des dangers qui menacerit l'existence du temple de Philae. Combien de temps encore le bätirnent sacré pourra-t-il porter la grande
tradition égyptienne ?
Romancier, essayiste, égyptologue directeur de l'Institut Ramsès, Christian Jacq a également publié 'chez Pocket: "Champollion I)Egyptien)~ ((La Reine Soleil'~ ((Maître Hiram et le Roi Salomon".
2.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 1: Le Fils de la Lumière - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Lorsqu'on évoque la grandeur de l'Egypte ancienne, un nom vient immédiatement à l'esprit: Ramsès, qui règna plus de 60 ans. Pour l'heure, Ramsès n'a que 14 an; son père Séthi, pharaon vénéré par son peuple, a su faire de son empire le plus puissant du monde. Mais qui le succédéra? Son fils aîné, rusé et calculateur ou Ramsès, bouillant et passionné? ...
20.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 2: Le temple des millions d'années - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Histoire de Ramsès II romantisée - Pour Ramsès, le Fils de la lumière, l'heure du couronnement est arrivée. Il a tous les atouts pour devenir un grand pharaon. L'amour de Néfertari, la grande épouse, et celui de sa mère, le réseau d'amitiés solides, tissé dans son adolescence, dont celle de l'Hébrteu Moïse, et l'aptitude de Ramsès à jaucher les hommes l'aideront à assumer ses lourdes fonctions.
20.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 3: La Bataille de Kadesh - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Pour sauver l'Égypte, Ramsès doit affronter la redoutable armée hittite, dont l'arrnement est supérieur au sien. La grande guerre paraît inévitable. C' est devant Kadesh, forteresse imprenable de Syrie du Nord, que le choc frontal aura lieu.
Comment Ramsès pourrait-il se préparer au combat, alors que la santé de sa royale épouse, Néfertari, victime d'un maléfice, décline de manière irrémédiable et que, sur le territoire mêrne de l'Égypte, un réseau d' espionnage prohittite continue à sévir ?
20.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 4: La Dame d'Abou Simbel - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
Malgré le choc gigantesque de la bataille de Kadesh, Ramsès n'a pas réussi à faire plier la redoutable puissance hittite : plutêt que de poursuivre la lutte, l'idée lui vient, en fin stratège, de s'engager sur la voie de la négociation ...
Mais dans la vie de Ramsès il y a aussi, au-delà de la guerre, l'amour qu'il porte à la grande épouse royale. En hommage passionné, le pharaon décide d'offrir à Néfertari le plus fabuleux des cadeaux : à Abou Simbel, deux temples seront édifiés, symboles de leur amour éternel.
Les ombres s'accumulent cependant, de la Nubie à l'entourage du souverain. Et surtout, voici que dans sa propre capitale, Pharaon doit affronter Moïse, l'ami d'enfance perdu depuis tant d'années, Moïse qui revient en Egypte pour exiger l'exode du peuple hébreu. Un nouveau
duel s'engage, obstiné.
20.00 €
Toevoegen
Ramsès - tome 5: Sous l'Accacia d'Occident - par Christian Jacq - vendu en série de 5 livres: les 5 = 20€
À cinquante ans, après avoir conduit l'Égypte à une éclatante prospérité, Ramsès pourrait aspirer à la sérénité des vieux jours. Mais son fabuleux destin le lui interdit encore : il faut gouverner. Ramsès tente surtout de préserver la paix durement acquise, en dépit des obstacles : l'empereur des Hittites le somme d'épouser sa fille sous peine d'une nouvelle guerre, les Libyens avides de revanche se révoltent ...
Et quand vient l'heure de la vieillesse, son ultime adversaire, Ramsès va s'asseoir à l'ombre de l'acacia d'Occident, pour son dernier voyage. Alors seulement, le scribe Améni, qui a fidèlement servi son souverain pendant soixante-sept années de règne, peut poser son pinceau ...
20.00 €
Toevoegen
Rethinking the future
Contibutions of Charles Handy, Stephen Covey, Michael Porter,... The distinguished contribtors provide important conceptual components out of wich the next business paradigm will be built - 275 pages
4.00 €
Toevoegen
Strategies
Doing what Works Doing what matters by Phillip C. McGraw, Ph.D. alias Dr Phil
Bestseller including the 10 Laws of Life - 304 pages
6.00 €
Toevoegen
Succes voor dummies
Succes komt niet uit de lucht vallen! Dit boek onthult de geheimen - 385 pagina's
6.00 €
Toevoegen
Super selling with NLP
NLP = Neuro Linguistic Programming. What is it? Getting to know your customer, changing your approach,... by Russell Webster - 53 pages
1.00 €
Toevoegen
The Hiram Key by Christopher Knight & Robert Lomas - 496 pages
Pharaohs, freemasons and the discovery of the secret scrolls of Jesus...
Are scrolls containing the secret teachings of Jesus buried in Scotland?
The discovery that the most important incantation of Freemasonry is spoken in ancient Egyprian was the turning-point ofa six-year quest to find the lost roots of the Order. Chris Knighr and Robert Lornas, both Freemasons, soon found themselves unravelling an
extraordinary chain of events that started with the solving of a murder in ancienr Thebes and concluded with the deciphering of a strange medieval building on a Scottish hilltop, Their astonishing bestseller 'The Hiram Key' raises questions that challenge sorne of Western civilizatien's most cherished beliefs: '

Do the Gospels of the New Testament describe jesus, the last claimant to rhe kingship of the Jews, practising the king-making rituals of the ancient Egyptians?
Were scrolls bearing the secret teachings of Jesus buried beneath Herod's Tempte shortly before rhe destruction of jerusalem by . the Romans in 70AD?

Did the Knights Ternplar, the forerunners of modern Freemasonry, excavate those scrolIs in the twelfth century and then adopt the rituals they contained?

And were these scrolIs subsequenrly buried underneath a detailed reconstrucrion of Herod's Temple, on a Scottish hilitop - where they are now awairing re-excavation?

'A breakthrough book. The last four thousand years are never going to look the same again.'
4.00 €
Toevoegen
The new dyanmics of goals setting
Flextatics for a fast-changing future. By Denis Waitley - 175 pagesé
3.00 €
Toevoegen
The quotable executive
Words of wisdom from Warren Buffett, Jack Welch, shelly Lazarus, Bill Gates, Lou Gerstner and more by John Woods
3.00 €
Toevoegen
The second Messiah by Christopher Knight & Robert Lomas - 349 pages
Templars, the Turin Shroud & the great secret of Freemasonry
Freemasonry's darkest secret
The Second. Messiah reveals that the Turin Shroud, far from being an icon of the established church, provides scientific evidence of an alternative, hidden history of Western civilisation and the secret societies that have controlled it.
For almost seven and a half centuries a piece of doth was venerated because it bore the image of the crucified Christ, but in 1988 results of carbon dating showed that the fabric could not pre-date 1260. Now new evidence condusively proves that it is not a fake ... yet neither is it the image of Jesus Christ.
In solving the riddle of the shroud this book unravels a far deeper mystery: how this medieval
artefact links direcrly both to Jesus and the man believed to be jesus's successor, The guardians of this great secret tried hard to hide it from the world and even their own members. But they failed to destroy the evidence ... hidden in abandoned rituals of Freemasonry,
4.00 €
Toevoegen
The Temple and the Lodge by Michael Baigent & Richard Leigh - 414 pages
Inside Freemasonry -international bestseller
In this enthralling historicaI detective story, the authors of 'The Holy Blood and The Holy Grail' trace the flight after 1309 of the Knights Templar from Europe to Scotland. There the Templar
heritage was to take root, and to be perpetuated by a network of noble families. That heritage, and the Freernasonry that arose from it, becarne inseparable from the Stuart cause. Michael
Baigent and Richard Leigh chart the birth of Freemasonry through the survival of Templar traditions, through currents of European thought, through the mvstery surrounding Rosslyn
chapel, and through an elite cadre of aristocrats attached as personal bodyguards to the French king. Pursuing Freernasonry through the 17th and 18th Centuries, they reveal its contribution to the fostering of tolerance, progressive values, and cohesion in English society, which helped to pre-ernpt a French-style revolution, Even more dramatically, the influence of Freernasonry emerges as a key factor in the formation of the United States of America as an ernbodiment of the ideal 'Masonic Republic'.
4.00 €
Toevoegen
Tout se joue en moins de 2 minutes
La première impression que l'on donne est celle qui reste... par Nicholas Boothman - 152 pages
2.00 €
Toevoegen
Toutânkhamon, l'ultime secret - par Christian Jacq - roman historique
Le Caire, 1951. Farouk règne en tyran cruel et débauché sur l'Égypte. À l'invitation d'une lettre anonyme, l'avocat américain Mark Wilder arrive sur la terre des pharaons pour découvriI... qui il est vraiment ! Au cceur du quartier chrétien du Caire, il rencontre un religieux aux étranges pouvoirs, descendant des grands prêtres d' Amon, dont les révélations bouleversent son existence. Mark accepte une mission à haut risque : retrouver l'ultime secret de Toutánkharnon, un trésor soigneusement dissimulé par le pharaon lui-rnêrne.
Depuis l' ouverture de la tombe, tout le monde le cherche en vain, au point qu'il est devenu une légende, comme la malédiction qui aurait poursuivi tous ceux qui ont dérangé le dernier sommeil du pharaon ... Aidé par Ateya, une jeune copte dont il tombe follement amoureux, Mark pénètre dans la tourmente d'une Égypte ou la magie bénéfique des pharaons menace de disparaître, laissant les temps modernes seuls et désemparés face à l'emprise du Mal.
4.00 €
Toevoegen
Willen is kunnen
Naar een probleemloos leven en een gelukkiger bestaan door Dr. Wayne Dyer. Hoe met problemen leren omgaan - 298 pagina's
6.00 €
Toevoegen
Winning without intimidation
How to master the art of positive persuation... By Bob Burg
8.00 €
Toevoegen
Your first year in Network Marketing
How to keep the dream alive! Overcome your fears, experience success, and achieve your dreams by Mark Yarnell and Rene Reid Yarnell - 270 pages
6.00 €
Toevoegen
Zeg ja tegen het leven
Het beste uit 'Leef gelukkig zonder zorgen' en 'Zo maakt u vrienden en goede relaties' door Dale Carnegie. - 212 pagina's
3.00 €
Toevoegen
Een Meester spreekt - artikelen uit Share International - 115 pagina's
Vanachter de schermen wordt de mensheid begeleid door een groep van hoogontwikkelde individuen - mensen als wij zelf, maar ons vooruit gegaan op het pad van evolutie. Deze
'meesters van wijsheid' werken zelden in de openbaarheid, maar doen hun werk meestal via hun discipelen - mannen en vrouwen die op het gebied van wetenschap, onderwijs, kunst,
religie of politiek hun invloed uitoefenen in de samenleving.
De Britse kunstschilder Benjamin Creme is zo'n discipel van een meester, met wie hij in telepathisch contact staat. Sinds de oprichting van het maandblad Share International, waarvan Creme één van de beide hoofdredacteuren is, leverde diens meester een serie inspirerende bijdragen over uiteenlopende onderwerpen als Rede en intuïtie, De nieuwe beschaving, De kunst van leven, De noodzaak tot synthese, Rechtvaardigheid is goddelijk.
Het voornaamste doel van deze artikelen is aandacht te vragen voor de belangrijkste problemen van het moment en van de nabije toekomst. Een tweede functie is het geven van informatie over de leringen van Maitreya, de meester van alle meesters, die zich sinds 1977 in Londen bevindt ter voorbereiding van een nieuwe openbare missie als wereldleraar voor de
hele mensheid.
Deze artikelen uit de eerste vijf jaargangen van Share International zijn gebundeld in dit boek.
2.00 €
Toevoegen
De wederverschijning van de Christus en de meesters van wijsheid - door Benjamin Creme - 171 pagina's
Uitgegeven in 1987 door Share International
Sinds een aantal jaren trekt de Britse schilder en esotericus Benjamin Creme internationaal de aandacht met een opzienbarende stelling: de Christus is sinds juli 1977 weer in levende lijve onder ons. Hij bevindt zich in de gemeenschap van Pakistaanse en Indiase immigranten in Londen, en bereidt daar het moment voor dat zijn persoon en werk in de hele wereld bekend zullen worden.
Volgens een bekende bijbeltekst inderdaad gekomen "als een dief in de nacht" opeen tijdstip dat niemand hem verwachtte, is hij niet alleen de Christus voor de christenen, maar ook de nieuwe Boeddha, de Imam Mahdi, de Messias, de nieuwe Krishna. Dit zijn allemaal namen voor één en dezelfde: Maitreya, de wereldleraar. Deze heeft zich als dringendste taak gesteld een einde te helpen maken aan de honger in de wereld en te pleiten voor grootschalige sociale en economische hervormingen.
In dit fascinerende boek, dat inmiddels ook werd vertaald in het Japans, Duits, Frans, Chinees en Spaans, legt Benjamin Creme uit wie en wat de Christus in werkelijkheid is. Verder verstrekt hij belangwekkende informatie over onderwerpen als reïncarnatie, inwijding, karma, de anti-christ, Atlantis, evolutie, meditatie, enz. De Brit ontleent deze gegevens voor een groot deel aan zijn persoonlijke contacten met een meester van wijsheid.
In deze tijd vol angst en chaos wij kt zijn visie sterk af van die van de vele doemdenkers. Creme zegt dat de mensheid geen derde wereldoorlog wacht, maar een tijdperk van vrede en ongekende bloei.
4.00 €
Toevoegen
De wederkomst van de Christus en de meesters van wijsheid - door Benjamin Creme - 208 pagina's
Uitgegeven door Sirius en Siderius in 1980
Vanuit het mysterieuze Himalaya gebergte gaf één van de Meesters van Wijsheid langs telepatische weg zijn boodschappen door aan de in Londen wonende Schotse kunstschilder en esotericus Benjamin Creme. Hij is daarvoor door deze Meester uitgekozen en jarenlang door hem getraind en begeleid. Nu, na deze vele jaren durende voorbereiding heeft Creme opdracht gekregen de boodschappen van zijn Meester in wijde kring uit te dragen.
Door middel van dit ontvangststation, want dat is Creme in dit verband, heeft ons de meest opzienbarende boodschap aller tijden bereikt: De Christus is sinds juli 1977 weergekeerd onder de mensen en leeft ergens in een grote wereldstad. Nu is hij 'nog niet door de wereld gekend', maar de dag nadert dat hij zich in het openbaar bekend zal maken en zijn aanwezigheid in onze wereld zal verklaren.
De afgelopen jaren heeft Benjamin Creme bijna onafgebroken de wereld rondgereisd om de door hem ontvangen boodschap uit te dragen en te verspreiden en zo meer ruchtbaarheid te geven aan dit ongetwijfeld schokkende en sensationele bericht.
3.00 €
Toevoegen
L'initié durant le cycle obscur -
3.00 €
Toevoegen
Cosmogenie des Rose-Croix par Max Heindel - 721 pages
Genèse, constitution et évolution de l'Homme et de l'Univers, Mondes visibles et invisibles, Vie après la mort et Réincarnation, Déeloppement spirituel de l'Homme et Initiation
8.00 €
Toevoegen
'Le Soin de l'Ame' par Thomas Moore - 345 p
"Cet ouvrage extraordinaire a transformé mon univers. Je le recommande de tout cceur, sans la moindre réserve." John Bradshaw
"Un ouvrage humble - et donc merveilleux - sur la vie de I 'esprit." Sam Keen
«Les approches psychologiques et les thérapies modemes adoptent souvent un ton salvateur implicite mais éloquent. Si on pouvait seulement apprendre l'affrrmation de soi, l'amour, la colère, l'expressivité, le recueillement, la fmesse, laissent- elles entendre, on u'aurait plus de problèmes. Le guide pratique du Moyen Age et de la Renaissance, que je prends d'une certaine manière pour modèle, était chéri et révéré, mais il ne s'agissait pas d'un grand art, et il ne promettait pas le ciel. n se contentait de dispenser des trucs pour bien vivre et de suggérer une philosophie de vie pratique pleine de bon sens. Je m'intéresse à cette approche plus
humble, qui admet mieux les faiblesses humaines, et trouve davantage dans cette acceptation la dignité et la paix que dans toute autre façon de transeender la condition humaine.
Cet ouvrage se veut donc un guide de la philosophie d'une vie spirituelle et des techniques pour faire face aux problèmes quotidiens sans lutter pour la perfection ou le salut. »
4.00 €
Toevoegen
Big Al's MLM Sponsoring Secrets
Featuring Tom Schreiter with 12 instructional audio tapes: How to attract, educate and sponsor more prospects into your MLM opportunity
12.00 €
Toevoegen
60 minutes success skills series: Successful marketing
by Mike Levy - 64 pages
1.00 €
Toevoegen
Beter met mensen omgaan
Hoe meer mensenkennis we hebben hoe beter we met elkaar kunnen functioneren
3.00 €
Toevoegen
Beziel je leven
Negen spirituele principes om alle uit het leven te halen wat er in zit door Dr. Wayne Dyer - 182 pagina's
3.00 €
Toevoegen
Terug naar de inhoud