Maitreya, radio, SPI, Creme, Alice Bailey, media, duiding,

Radio SPI Live-Emissions - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

U kunt een gratis kopie (oud nummer) van het tijdschrift "Share Nederland" ontvangen

bij simpele email aanvraag naar contact@radiospi.be

BOEKENACTIE
Bij aankoop van een boek of boeken in https://www.transmissionbelgium.be/nederlandse-boeken.html ontvangt u een gratis boek
Uitzendingen
Maandag tot zaterdag (8u00 - 9u30)
Maandag: 19u45 - 22u00
Dinsdag: 19u45 - 22u00
Jeudi: 19h45 - 22h (en français)
Vrijdag: 19u45 - 22u00
Elke zondag : 9u45 - 12u
2e zondag vd maand: 9u45 - 12u (nederlands)
4e dimanche du mois: 9h45 - 12h (en français)

Lezingen en meditaties
vanaf 20u
(zie programmatie in agenda pagina)


Publieke pagina https://s2.ssl-stream.com/public/radio_spi

NEW !! Luister naar Radio SPI via GSM & ipod: download app 'Get Me radio' (in Google play) > "search by name" 'Radio SPI'
'genre' = "Eclectic"

NIEUWSBRIEVEN

PODCASTS
https://www.radiospi.be/opgenomen-uitzendingen-podcasts-ndl.html                                       
ONZE PROGRAMMA'S - NOS PROGRAMMES

Uitzendingen worden in de agenda en hier rechts op twitter aangekondigd
Les émissions sont annoncées dans l'agenda et sur twitter ici à droite
Twitter meldingen/messages
Maandag tot Zaterdag: 8u-9u30:

'Good Morning'

Muzikaal programma met korte infospots - Musique et informations

2e zondag van de maand: thema bespreking (ndl)
4e dimanche du mois: en français

Muzikale introductie 9u45-10u

10u-12u:
'Sunday Morning Bliss'

- Thema uitzending over diverse onderwerpen
- Muzikaal bezinningsprogramma met gospel, klassiek, zen, satsang,...
- Boodschap van Maitreya
- Meer verhalen over een ontmoeting met Maitreya, de Meester Jezus of andere discipelen (uit het tijdschrift Share Nederland), bedenkingen en vragen/antwoorden van filosofische aard of over maatschappijontwikkeling

Facebook meldingen/messages
Maandag: 19u45-22u

Monday Speakers Corner

- Muziek en informatief programma: één bepaald thema uit de actualiteit wordt ontleed en omkleed met eigen commentaren en bedenkingen, vragen en antwoorden, vergelijkingen en uitspraken van Maitreya, Benjamin Creme, Meester van Benjamin Creme, boeken van Alice bailey of Blavatsky, Krishnamurti,... (meditatie, ontwikkeling, politiek, basisinkomen, ecologie, een verhaal, interviews, etc..) Eén of ander standpunt dat we voorleggen ter discussie: meditatieve inzichten en studiemateriaal, over actie voeren, enz...+  korte infospots over diverse boeken, activiteiten en onderwerpen


Jeudi: 19h45-22h

The French Connection: émission en français

- Musique, Agenda, info, commentaires sur les médias belges et ce que Maitreya et/ou le Maître de Benjamin Creme a dit sur le sujet; approche philosophique, spirituelle et politique sur des sujets actuels
- Questions/réponses

Vrijdag: 19u30-22u

'What's Up ?':

- Informatief programma met muzikale omkadering (jazz, klassiek, new age, wereldmuziek): één bepaald thema uit de actualiteit wordt ontleed en omkleed met eigen commentaren en bedenkingen, vragen en antwoorden, vergelijkingen en uitspraken van Maitreya, Benjamin Creme, Meester van Benjamin Creme, boeken van Alice bailey of Blavatsky, Krishnamurti,... (meditatie, ontwikkeling, politiek, basisinkomen, ecologie, een verhaal, interviews, etc..) + korte infospots over diverse boeken, activiteiten en onderwerpen
Terug naar de inhoud