Communiqués - RadioSpi

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI
Ga naar de inhoud

Communiqués

Persmededeling 20/12/2021
 
 
Op het einde van het jaar, met  Kerst en Nieuwjaar, leeft in de mens het gevoel om na te denken over het  afgelopen jaar en wat het volgende zal brengen. Elk jaar brengt zijn vreugdes  en verdriet, zijn hoop en wanhoop, zijn slagen en falen. Maar in 2022 zal het  veertig jaar geleden zijn dat Benjamin Creme (°°) een persconferentie in Los  Angeles gaf om te melden dat de nieuwe avatar voor het Waterman tijdperk, met  name Maitreya, aan zijn nieuwe missie is begonnen en lijfelijk in de wereld  is. Helaas hebben de media toen niet gereageerd op zijn oproep (°°°) en ook  de politici hebben de voorstellen van de Brandt-Commissie (1980) naast zich  neergelegd. Sindsdien sukkelt de wereld verder van crisis naar crisis, is aan  de lijdende massa de hoop op een gelukkiger leven (tijdelijk) ontzegd en zijn  we heel wat nieuw wetenschappelijk inzicht misgelopen, dat zeker vandaag van  nut had kunnen zijn.
 
Eén van de medewerkers van Maitreya  heeft vanaf 1980 tot aan de dood van Benjamin Creme (2016) maandelijks een  artikel gedicteerd, steeds gerelateerd aan de actualiteit en de problematiek  waarmee de wereld te kampen heeft.
 
Hierna volgt zo’n artikel.

     
De  vloek van commercialisering
 door de Meester(°) —, via Benjamin Creme (17 april 2009)
     
 
Indien  de mens deze planeet van de gevolgen van de opwarming van de aarde wil  redden, moet hij oneindig meer doen dan gepland om de uitstoot van  CO2 te beperken, en in een kortere tijd dan algemeen als noodzakelijk  wordt gezien. De mens heeft er lang over gedaan om de gevaren te onderkennen  en zelfs nu weigeren velen om de problemen ernstig te nemen. Zo’n houding  brengt, daar is geen twijfel aan, de toekomst van planeet Aarde in gevaar. De  mens heeft ten hoogste tien tot vijftien jaar om een evenwicht tot stand te  brengen, voordat de schade onherstelbaar wordt.
 Om dit doel te bereiken moeten mensen hun huidige manier van leven radicaal  veranderen en zich eenvoudiger leef- en werkwijzen eigen maken. Voorbij zijn  de dagen dat de mens de planeet beroofde en naar willekeur verwoestte, zonder  ook maar te denken aan de generaties die nog komen, en acht sloeg noch enige  zorg droeg voor het milieu dat gaandeweg en onafwendbaar verslechterde.
 Al jarenlang worden elk jaar uitgestrekte gebieden met eeuwenoude oerwouden  van leven gevende bomen ontdaan voor louter commercieel gewin.  Commercialisering voorspelt werkelijk weinig goeds voor de mensheid, nu ze  haar wurggreep op de mensen verstevigt. Commercialisering, zegt Maitreya, is  gevaarlijker voor mensen dan de atoombom en ze toont haar destructieve kracht  in de economische chaos die thans in de wereld heerst.

 
Levensbloed
 
Hoe  lang zal het duren voor regeringen en hun volken dit inzien? Hoe lang nog  totdat commercialisering het levensbloed uit de mensheid knijpt en zelf  verwelkt en afsterft?
 Steeds meer daagt de waarheid van deze woorden in het denken van miljoenen  die nu plotseling werkloos, dakloos en wanhopig zijn geworden.
 Dit heeft een situatie teweeggebracht waarin Maitreya naar voren kan treden,  om openlijk te werken zonder de vrije wil van de mensheid te schenden. Vele  jaren heeft Maitreya geduldig op deze tijd gewacht, zeker in de wetenschap  dat de huidige gebeurtenissen zich inderdaad zouden voordoen.  Commercialisering heeft haar klauwen getoond en laten zien hoe schadelijk zij  is. De zelfgenoegzaamheid van miljoenen mensen verandert in haat en  wantrouwen jegens commercialisering en de oude orde. Overal zijn mensen  eindelijk gereed voor een nieuwe invulling van de betekenis en het doel van  het leven; voor samendelen, rechtvaardigheid en vrede; voor juiste  verhoudingen, broederschap en groter geluk. Zij zijn eindelijk gereed voor  Maitreya’s oproep.

 
Kloof
 
Natuurlijk  hebben niet alle mensen deze verandering ondergaan. Er zijn er velen die  menen dat zij deze ‘recessie’ kunnen ‘uitzitten’ en hun fortuin weer als  tevoren kunnen opbouwen. De zeer rijken en slimmen hebben niets verloren. De  kloof tussen hen en anderen is eenvoudig groter geworden in hun voordeel. Zij  begrijpen niet dat dit een tijd is als geen andere. We hebben het einde van  de oude orde bereikt. Kosmische krachten dicteren de veranderingen die moeten  en zullen plaatsvinden, of het leven op planeet Aarde zal niet langer gedijen.
 Zij die gereed zijn, zullen snel reageren op Maitreya’s Lering wanneer Hij  hun diepgevoelde behoeften eenvoudig en welsprekend onder woorden brengt.  Anderen zullen er langer over doen om dat waaraan ze gewend zijn geraakt los  te laten en zullen zich enige tijd verzetten. Mettertijd zullen miljoenen  over de hele wereld de noodzaak en de logica inzien van de veranderingen die  als enige de planeet en zijn mensen zullen redden.
 
 
(°) De  Meester — is een ouder lid van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid.  Zijn naam, welbekend in esoterische kring, wordt om diverse redenen nog niet  bekendgemaakt. Benjamin Creme stond in voortdurend telepathisch contact met  zijn Meester, Die deze artikelen aan hem dicteerde.)
 
(°°) Benjamin Creme (Glasgow, 5 december 1922 - Londen, 24 oktober 2016) was een Schots esotericus, kunstschilder, auteur, internationaal spreker en redacteur van het tijdschrift Share International.
(°°°)Op 14 mei 1982 werd een persconferentie georganiseerd in het Ambassador Hotel in Los Angeles. Meer dan 90 journalisten waren aanwezig, van ABC, CNN, CBS, NBC, BBC, The Times, The New York Times, Newsweek en Time magazine, en andere belangrijke media. Het evenement was via satelliet verbonden met het Britse programma BBC Nationwide. Benjamin Creme maakte voor de eerste keer bekend waar Maitreya woonde - de Aziatische gemeenschap van Londen, UK. De journalisten stonden open voor de informatie en applaudisseerden zelfs over de noodzaak van delen en gerechtigheid. De heer Creme deed een oproep om een kleine groep gerespecteerde journalisten aan te wijzen om naar Londen te gaan om "alleen maar op zoek te gaan naar Maitreya". Maitreya zou dan toestaan dat hij ontdekt werd. Meneer Creme herinnert zich: "Toen de Amerikaanse media de BBC vroegen wat zij van plan waren te doen, antwoordden zij: 'Niets.' De Amerikanen zeiden: 'Maar waarom niet? Het is een fantastisch verhaal.' Het antwoord van de BBC was: 'We weten het, maar we wachten op meer tastbaar bewijs.'" Er werden geen journalisten aangesteld, dus Maitreya kon niet naar voren komen.
Ondertussen gaat Maitreya verder met het inspireren en ontmoeten van discipelen en geïnspireerde mensen wereldwijd. Hij is verschenen aan religieuze groepen, aan politici en aan gewone mensen, hij heeft interviews gegeven en deelgenomen aan TV debatten. Niet als Maitreya of de Christus of de wereldleraar voor het nieuwe Waterman tijdperk, maar als een gewone man, begaan met de noden van de mensheid.
Zijn lering in het kort samengevat: ‘Deel samen en red de wereld’
Zijn prioriteiten:
·         “Hij is gekomen om in ons midden de feitelijkheid van God te bevestigen.”

·         Hij zal de mensheid inspireren de voortbrengselen en bronnen van de aarde met mekaar rechtvaardig te delen

·         Hij zal ons aanmanen de armoede en de honger in de wereld te stoppen

·         “Hij is gekomen om de goddelijke mysteriën in ere te herstellen.”

·         “Hij is onder ons gekomen om de mens te leren hoe lief te hebben en opnieuw lief te hebben. Hij wandelt opnieuw op de aarde om de broederschap der mensen te vestigen.”

·         “Het verwijderen van schuld en angst, het zuiveren van het hart en denken der mensen.”

·         “Het onderrichten van de mens in de wetten van leven en liefde.”

·         “De verfraaiing van onze steden.”

·         “Het verwijderen van hinderpalen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling tussen volkeren.”

·         “Het scheppen van een voor allen toegankelijk reservoir van kennis.”

Bonnes fêtes et meilleurs voeux pour 2021

[image:image-0]

Lettre ouverte aux décideurs politiques et aux médias de ce pays

Merci d'avoir aidé le pays à traverser cette crise pandémique. Merci également d'avoir entendu les scientifiques, qui, espérons-le, seront désormais plus écoutés pour s'attaquer au problème du climat. La stratégie suivie pendant la pandémie n’a probablement pas été parfaite en raison de la nature soudaine et inconnue du virus. Mais nous sommes déjà heureux que le pays dispose à nouveau d'un gouvernement national, où le sort des citoyens passe avant tout (même si certains secteurs pensent le contraire), mais surtout que les termes consensus, coopération et solidarité puissent enfin être entendus à la rue de la Loi.

Le niveau de frustration de la population est aujourd'hui élevé et beaucoup de gens veulent revenir à la "normale". Depuis le début de la pandémie, Radio SPI a déjà réalisé six émissions pour informer sur l'aspect psychologique de la Covid19 et aider à comprendre le symbolisme sous-jacent. De plus, sur le plan astrologique, ésotérique et spirituel, il y a de nombreuses raisons de ne pas revenir à la "normale" antérieure. Cette civilisation de l’ère des Poissons touche à sa fin, et il est maintenant temps de commencer à penser et à agir différemment en répondant positivement aux énergies du Verseau. Ce n'est pas facile, car c'est une voie inconnue, mais cela deviendra encore plus douloureux lorsque la population et les décideurs politiques voudront s'accrocher à ce qu'ils avaient l'habitude de faire.

L'humanité a tordu le cou à plus d'une occasion offerte au cours des dernières décennies. L'une d'elles a été de refuser, par le biais des médias, pendant quarante ans, l'information de Benjamin Creme et de Share International sur la présence de Maitreya, le Christ et l'Instructeur du monde pour l'ère du Verseau. Ce refus temporaire n'arrêtera pas l'évolution. Elle aura lieu quand même, même si les crises bancaires, la pauvreté accrue, les virus et les dépressions des citoyens ont rendu, inutilement, la vie pénible.
Dans ce contexte, également, il y a eu plusieurs contacts de la part de Maitreya avec le monde politique. Willy Brandt et la Commission Brandt ont été inspiré par Maitreya en 1977 pour rédiger le Rapport Nord-Sud. Malheureusement, cette analyse moderne et progressiste fut ignorée par le monde politique.
Sur le plan économique, Maitreya et les Maîtres de Sagesse constituant la Hiérarchie Spirituelle de notre planète ont fait d'autres propositions que l'actuelle économie de marché, compétitive et spéculative. Les priorités de Maitreya sont formulées dans le livre de Benjamin Creme : Les Enseignements de Maitreya - Les lois de la vie", publié par Partage Publication.

Dans le contexte économique actuel, nombreuses seront sans doute les faillites et ce, malgré les mesures de soutien. Il est peut-être temps de repenser au "revenu de base universel pour tous" en protégeant ainsi chaque citoyen. Les revenus de l’état seront générés non pas à partir du travail mais par la consommation.

Ce n'est peut-être pas encore clair pour tout le monde, mais le philosophe André Malraux avait probablement raison lorsqu'il a dit : « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Tout réside dans la signification du mot « spirituel », qui ne signifie bien sûr pas 'religieux'. Après la seconde guerre mondiale, lors de la Journée mondiale de l'Invocation en 1952, Eleanor Roosevelt, épouse du président Franklin D. Roosevelt, et qui a joué un rôle moteur dans l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme aux Nations Unies a enregistré un court message contenant la Grande Invocation. Le message a été prononcé par Madame Roosevelt aux Nations Unies.
Son message de 1952 est encore très pertinent aujourd'hui. Elle a déclaré : « Nous vivons dans un monde troublé aujourd'hui. Dans de nombreuses régions du monde, les gens se sentent découragés à l'idée de savoir s'ils vont surmonter leurs difficultés, et il me semble que ceux d'entre nous qui ressentent le besoin d'un leadership spirituel dans le monde cherchent des moyens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Certains m'ont envoyé une invocation, appelée la Grande Invocation, et il me semble qu'il exprime l'aspiration que de nombreuses personnes dans le monde ont, donc, je vais vous le lire dans ce programme ».

Du point de lumière dans la pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des gens.
Que la lumière descende sur terre.

Du point de l'amour dans le coeur de Dieu
Que l'amour afflue dans le coeur des gens.
Que le Christ revienne sur terre.

Du centre où la volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes -
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Lire toute la lettre (www.radiospi.be/communiqués)
émission par radio SPI (radio internet via www.radiospi.be)

                   « Le défi d'un autre Noël »                        
Dimanche 7 janvier 2021 à 20 heures

Au début de chaque nouvelle ère, des avatars ou des émissaires viennent de notre Hiérarchie Spirituelle. Il n'en sera pas autrement à présent. Pour commencer cette émission de Noël : 4 histoires provenant de 3 sources d'information différentes, qui sont des signes que les Maîtres se font de plus en plus connaître. Ils le font d'une manière que les gens, qui sont ouverts à cette idée, peuvent les reconnaître.


La première histoire est un témoignage de Glenda Green, publié sous forme de livre . Elle est portraitiste et a été chargée par une église locale de réaliser un tableau. Elle s'est retenue un moment et a fini par céder à l'idée "Si Jésus lui-même vient comme modèle, alors je le ferai". Un peu plus tard, à sa grande surprise, un homme apparaît en effet dans son studio, se faisant appeler Joshua. C'est le début de cinq mois de collaboration intensive et qui se concrétise dans un tableau "L'Agneau et le Lion". Le livre relate aussi leurs nombreuses conversations philosophiques, qui ont permis de faire la lumière sur la vie réelle de Jésus il y a 2000 ans. Mais l'histoire ne se termine pas avec la réalisation et la présentation du tableau. Au moment de la représentation, le tableau est tombé sous une rafale de vent et au moment de la chute sur un coin, une déchirure est apparue dans le nouveau tableau.... Glenda continue sa conférence et rentre découragée avec le tableau déchirée, mais le lendemain elle retrouve le tableau intact.


La deuxième histoire, cette fois-ci d'une très jeune peintre, une génie, qui a commencé à peindre à l'âge de 4 ans, après avoir rêvé qu'elle deviendrait peintre. Akiane Kramarik, enfant de parents ukrainiens, a connu une vie douloureuse, la pauvreté, se déplaçant constamment d'un endroit à l'autre, elle a perdu son père très tôt, mais a persisté. En 2002, à l'âge de huit ans, elle voulait réaliser un tableau de Jésus, l'ébéniste, mais elle ne trouvait pas le bon modèle. Elle s'est mis à prier avec sa famille pour obtenir de l'aide, et peu de temps après, un homme a appelé à sa porte, qui correspondait exactement à son image modèle. Le lendemain, l'homme est revenu et a dit qu'il devait se raser la barbe. Elle a donc pris des photos et, à partir de ces photos, elle a peint un beau tableau, dont beaucoup s'étonnent de la maturité du portrait. Elle a été reçue à l'âge de dix ans dans l'émission d'Oprah Winfrey. Quiconque souhaite admirer davantage de ses œuvres peut le faire dans la Galerie Akiane sur le site akiane.com. Le Maître de Bejamin Creme a confirmé qu'il s'agissait du Maître Jésus.


Le signe de l'« étoile » - Le 12 cembre 2008, Benjamin Creme annonce qu'une « source de lumière d'un puissant éclat ressemblant à une étoile » allait bientôt apparaître et sera visible nuit et jour partout dans le monde pour annoncer la première interview télévisée de Maitreya. A partir de janvier 2009, des témoignages de plus en plus nombreux parviennent à Share International et aux médias, ou sont postés sur YouTube.
Interviews de Maitreya à la télévision - En janvier 2010, B. Creme a annoncé que Maitreya avait donné sa première interview sur une grande chne de télévision américaine. Une série d'interviews à la tévision américaine et mexicaine a suivi. Maitreya a donné des interviews au Japon, en Europe et partout dans le monde. Ainsi, progressivement, il a fait conntre son message et apporte ses solutions aux problèmes mondiaux. Explication de Benjamin Creme : « Quand Maitreya apparaît pour la premre fois, il n 'utilisera pas le nom de Maitreya. A nos jours, il a donune série d'interviews télévies aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil et en Russie, à la télévision japonaise, puis ailleurs
dans te monde. Il sera progressivement reconnu pour son analyse des besoins du monde. Cherchez un homme qui réclame justice et liberté pour le monde entier. Quand suffisamment de gens répondront à son message, on demandera à Maitreya de s 'adresser au monde en tier. »

fotos à gauche: 11 juin 1988 - Maitreya apparaît miraculeusement, « venant de nulle part », lors d'une réunion de prière et de guérison en plein air à Nairobi (Kenya). Il est photographié s'adressant, dans leur propre langue à des milliers de personnes qui le reconnaissent instantanément comme le Christ. L'événement et les clichés font l'objet de reportages sur des médias majeurs dont CNN. Des événements similaires se produisent devant des groupes importants de toutes religions partout dans le monde. En même temps, Maitreya charge de ses énergies des sourees dans le voisinage. A ce jour, ces eaux curatives miraculeus es ont été trouvées au Mexique, en Inde et en Allernagne. A terme, 777 sourees seront découvertes. Maitreya et un groupe de Maîtres continuent de faire des apparitions de toutes sortes de manières (voir notre rubrique « Courrier des lecteurs » ). https://partageinternational.org/signes-et-miracles/apparitions/
 
 

Le Jour de Déclaration, Maitreya apparaîtra à la télévision dans le monde entier par l'intermédiaire de réseaux reliés par satellite. Il « adombrera » simultanément sur le plan mental la totalité de l'humanité, et tous les hommes (de plus de quatorze ans) entendront ses paroles intérieurement, télépathiquement, dans leur propre langue. Des milliers de guérisons miraculeuses auront lieu. Maitreya brossera un tableau de la vie future pour l'humanité et lancera son appel en faveur de la justice, du partage comme seul chemin menant à la justice et done à la paix dans le monde. Notre réponse à eet événement déterminera totalement l'avenir du monde. Maitreya l'a déjà dit: « Mon coeur m 'indique votre réponse, votre choix, et s'en réjouit. »
Le défi d'un autre Noël (1h20') Diffusé via internet (radiospi.be) le jeudi 7/01/2020 à 20h


Le défi d'un autre Noël
 
Diffusé via internet (radiospi.be) le jeudi 7/01/2020 à 20h (podcast audio en permanence sur la page « communiqués » de radiospi.be).
 
Veuillez m’excuser femmes et hommes politiques et journalistes de ce pays de vous contacter si personnellement. Nous ne le faisons que pendant les moments méditatifs de l'année, comme Noël ou le solstice d'hiver et Pâques, où il est coutume de faire un peu d'introspection. Dans la société d'aujourd'hui, ces moments sont plutôt rares et cela se reflète peut-être dans nos pensées et nos méthodes de travail axées sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Permettez-moi d'apporter des informations complémentaires sur la situation actuelle et de proposer un schéma de pensée différent de celui qui est habituellement exprimé et étudié aujourd'hui. Les connaissances scientifiques actuelles ne suffiront pas à expliquer la vie sur d’autres planètes extraterrestre ou l’existence de personnes ayant vécu auparavant et la réincarnation ou à expliquer les crises consécutives, que nous traversons.
 
Et comment les Maîtres de Sagesse (des sages, ces personnes ayant vécu auparavant) ont obtenu leurs connaissances. Il viendra un temps où la politique de conflit, l’idée « mon peuple d'abord » et même l'économie compétitive n'auront plus leur place dans la nouvelle civilisation, bien que ce ne soit clairement pas encore pour demain. Ce qui commence à poindre, c'est que nous devons prendre soin de notre maison, de notre planète. Mais les principes de durabilité et d’égalité de chances pour tous d’une part et de concurrence, de spéculation et d'économie de croissance d’autre part, sont difficiles à concilier : un choix difficile pour tout économiste et décideur politique qui veut continuer à faire tourner l’économie actuelle et continuer à penser d'une manière suffisamment novatrice et progressiste.
 
Les fêtes de fin d'année seront différentes de celles que nous avons connues. « L'homme est à la croisée des chemins » disent certains. Choisissons-nous le nouveau et terminons-nous le vieux monde pendant ces fêtes, ou continuons-nous à nous plaindre sans relâche parce que nous ne pouvons pas revenir à nos anciennes habitudes ?
 
En fin de compte, il n'y a pas de véritable choix. Retourner à la « normale d’avant », c'est s’inscrire dans la souffrance et la frustration. Peut-être qu’après le vaccin et le retrait du virus covid19, beaucoup de citoyens seront très heureux de pouvoir reprendre leurs activités habituelles, mais je crains que cela ne soit de courte durée. Il est écrit que nous devons maintenant changer fondamentalement ou périr. Non, ce n'est pas un discours religieux fondamentaliste et si j'utilise des mots comme "divin" et "spirituel", c'est plutôt dans le sens que Platon les utilisait.
 
Choisir pour le Nouveau n'est pas non plus facile, car que devrions-nous choisir ?

Musique : Living on the edge - Aerosmith

Radio SPI va comme d’habitude de plus en plus loin dans ses réflexions, parce que les choix auxquels les gens sont confrontés ne sont pas si simples. La naissance d'une nouvelle ère est toujours douloureuse, mais la conscience que la souffrance sert à quelque chose et offre une solution pour un avenir meilleur, est une douce consolation.

 
Tout le monde s'accorde à dire que nous vivons une période exceptionnelle. Ce sur quoi il n'y a pas d'accord, c'est sur la voie que nous devons emprunter. Alors que nous sommes tous confrontés aux problèmes et que les conséquences pratiques de la pandémie attirent toute notre attention, notre société risque de perdre de vue l'essentiel de ce qui se passe. Cependant, toutes les organisations de pensée ésotérique et spirituelle, les astrologues et les visionnaires du monde entier s'accordent à dire que c'est une époque propice à de nouveaux choix, de grands changements dans notre pensée et même de nouvelles révélations sur notre existence et la finalité de l'humanité.
 
Malheureusement, cette opinion n’est pas débattue dans les médias. Lorsque les citoyens du monde entier s'enferment dans leur petit monde de besoins « primaires » non essentiels, c'est parce qu'on ne leur présente pas une vision plus large de la vie. Si les citoyens manifestent leur désobéissance civile en ignorant les mesures de protection, c'est parce qu'ils ont perdu tout espoir de perspectives.
 
La pression augmente sur ceux qui ne veulent pas laisser passer la partie festive de Noël et du Nouvel An, mettant ainsi leurs propres envies et leurs habitudes au-dessus du bien commun. En fait, il ne s'agit plus seulement de ces deux fêtes, mais surtout de faire en dehors de ces jours-là, en fait tous les jours et tous les week-ends, comme nous le faisions depuis des années et voulons continuer à le faire : c’est-dire  faire la fête, se divertir et pouvoir s'occuper comme on veut. Même les liens familiaux et toutes sortes de raisons psychologiques sont utilisés pour tolérer, expliquer et vouloir justifier ces habitudes et excès individualistes.
 
Que de souffrance chez beaucoup de citoyens privés de libertés souvent pas très essentielles ! Mais ne serait-il pas préférable de nous mettre un peu plus à la place des habitants de ces régions dans le monde où la faim et l'insécurité sont encore bien plus grandes qu'ici ? Il s'agit de vouloir voir un peu notre frustration dans un contexte plus large !
 
Il faut dire que lorsque les gens sont interrogés, ils ne sont pas vraiment contre la nécessité des mesures, mais ces mesures sont apparemment surtout bonnes pour les autres. De plus, les opposants aux mesures de protection se voient accorder tout le temps et l'espace nécessaires dans les médias pour répandre leur poison et leurs doutes. Et vous savez comment cela se passe : si les autres le font, pourquoi pas nous ? Et le mauvais exemple inspire apparemment encore plus qu’une attitude civique exemplaire déjà peu développée dans notre pays.
 
Musique : You can’t always get what you want – Rolling Stones
 
Car avouons-le, l'individualisme est en contradiction avec l'attitude que nous devons tous adopter aujourd'hui pour vouloir simplement protéger notre propre environnement, la famille, les autres et surtout les services de santé. On trouve toujours de bonnes raisons économiques, familiales et psychologiques pour faire le contraire de ce qui est nécessaire. Après tout, combien il semble difficile pour beaucoup de gens de dire simplement : "OK, voilà la situation et nous mettons notre vie sociale en veille, nous mettons notre vie quotidienne et nos dépenses « en mode économie » et, sur le plan économique, nous essayons de faire face à la situation de manière créative, afin de commencer quelque chose d'autre si nécessaire.
 
Qui trompons-nous si nous continuons à croire et à dire que nous pouvons revenir à la « normale d’avant » également en ce qui concerne les activités économiques. Je dirais même que, surtout dans les secteurs économiques, nous avons maintenant la possibilité de changer fondamentalement quelque chose.
 
Malgré les messages répétés quotidiennement dans les médias, de la part des experts sur la nature de ce virus, il devient clair que la raison ou le bon sens n’ont pas d’impact sur une partie de la population. Le manque de clarté de l'information et la motivation sont souvent cités comme les raisons des doutes de la population. Mais c'est du n’importe quoi. Ceux qui ne veulent pas comprendre cherchent des excuses. Et j'espère que je ne serai pas le seul dans le pays à être fatigué d'entendre tous les jours dans chaque débat et dans chaque émission d'information les plaintes de ces citoyens inciviques.
 
Ce que je regrette surtout, c'est que peut-être personne n'ose dire la vérité parce qu'ils craignent que la dépression consécutive à la perte du passé défunt et de cette civilisation matérialiste de consommation ne devienne trop importante pour la population.
 
Je pense que nous sommes confrontés à effectuer un grand changement dans notre façon de penser, si nous voulons survivre en tant qu'humanité. Et je le sais : beaucoup de gens ne prennent pas cela "au sérieux", tout comme beaucoup de gens ne veulent toujours pas voir le problème du changement climatique.
 
Aujourd'hui, c'est un travail de "m..." d'être un politicien et de devoir édicter des règles tristes et restrictives encore et encore. Et, bien que certains ministres et experts osent faire des déclarations audacieuses, je crains qu'ils ne doivent aller encore un peu plus loin pour percer les dernières illusions de masse. S'accrocher à des illusions ne nous aide pas. Vivre comme des crabes, à l'envers avec une vue du passé, n'est pas une bonne attitude pour faire face aux grands défis de l'avenir. Quel est l'intérêt de célébrer Noël et le Nouvel An si ce n'est pour enterrer l'ancien et accueillir le nouveau, ce qui aujourd'hui, plus que toute autre année, pourrait signifier de plus grands changements dans notre mentalité que la plupart ne le voudraient
 
Musique : See the changes Crosby, Stills & Nash
 
Le véritable sens de ces célébrations passe clairement inaperçu car leur symbolisme spirituel a été trop longtemps occulté par les fêtes, l'achat de cadeaux, de nourriture, de boissons et les mots creux sur la famille et les amitiés.
Ce que nous ignorons vraiment aujourd'hui, c'est la véritable nature spirituelle de l'homme derrière notre réalité extérieure. L'essence de qui ou de ce que nous sommes en tant qu'âmes en incarnation - à une époque où nous sommes suspendus entre deux chaises ou même dans les cordes en termes de boxe, depuis des décennies - est encore si peu connue de la majorité de la population que nous pouvons dire sans crainte que ce concept est inexistant en tant que base de soutien pour que les citoyens puissent se projeter dans ce futur différent et meilleur.
 
Mais ce qu'il en sera et à quoi il ressemblera dépend avant tout de chacun d'entre nous. L'avenir sera grand et fantastique si nous sommes ouverts au changement, et cela n'est possible que si nous ne résistons pas à la situation actuelle et si nous sommes ouverts à l'inconnu, voire à l'impensable.
 
Pour une petite partie de l'humanité, les visionnaires et les sages de la race, la vision d'un autre avenir n'est pas si impensable ou inconnue, mais ont-ils du temps d'antenne pour en débattre ? Le passé a montré le contraire. Ce n'est pas non plus qu'il n'y ait pas d'information à ce sujet, mais la question est surtout qui veut en entendre parler ?
 
Il est difficile de formuler des arguments en quelques mots ou phrases pour décrire le pourquoi de cet avenir meilleur et différent, tant qu'il n'y a pas d'ouverture dans l'esprit pour accepter l’existence de l’âme. Même si cela n’a pas encore été prouvé scientifiquement, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas non plus parce qu'il n'y a pas d'information à ce sujet car en fait elle existe. Il n'est tout simplement pas entendu, car trop peu de gens perçoivent l’existence de l’âme comme une réalité. Elle est liée à l'état de conscience de la pensée et probablement au manque d'ouverture des scientifiques et des médias. Il ne leur vient tout simplement pas à l'esprit de l'étudier d’investiguer le sujet, de l’étudier, parce qu'ils ne voient et ne comprennent pas son utilité, sa signification et son application dans la vie de tous les jours.
 
La signification du mot "spiritualité" n'est même pas comprise. La plupart des gens pensent encore qu'il s'agit de dogmes religieux. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de tout ce qui fait évoluer l'homme. Le contraire de l'évolution est appelé involution, dans laquelle l'homme s'accroche à des habitudes et à des institutions obsolètes, tant à des structures qu’ à des habitudes et des modes de pensée, qui freinent l'évolution.
 
Musique : Changes - Donovan
 
Afin de décrire peut-être plus clairement la situation actuelle, j'invite chacun à se mettre dans l'état d'esprit d’avant les grandes réalisations de l'histoire humaine. Imaginez combien il a été difficile de convaincre les gens d'abolir l'esclavage, d'accepter la protection sociale, le suffrage universel, l'égalité des sexes ou le suffrage des femmes. Tout au long de l'histoire, les gens ont toujours été opposés à l'innovation et aux nouvelles idées, qui étaient alors considérées comme impensables, inadmissibles, nuisibles, non scientifiques, etc. Des guerres civiles ont été menées pour elle, des combats de rue ont eu lieu, des litres d'encre ont coulé et des tonnes de papier ont été dépensées pour elle. Mais en fin de compte, l'évolution peut être ralentie, mais pas arrêtée.
 
Le nouveau paradigme pour l'avenir sera la découverte de «  l'esprit » humain avec son potentiel non découvert. Et je me réfère au sens que Platon a donné à ce mot. Dans le Timée de Platon, « paradigmata » est l'un des synonymes que Platon utilise dans ses enseignements pour désigner les "images archétypes" ou idées "idéales" (du monde supérieur). Sur la base de ces idées, "l'ouvrier divin" pourrait façonner le monde terrestre.
 
Le salut de l'homme ne réside pas dans des cieux lointains et la dévotion, mais dans la réalisation du meilleur, ici sur terre.
 
Soyons donc tous de plus en plus des "ouvriers divins" pour développer des structures et des modes de pensée qui ne minimisent pas l'individu, mais qui se concentrent sur les besoins de chacun, indépendamment des différences extérieures de couleur, de foi, d'idéologie et d'origine.
 
Musique : Aquarius – Hair Rock Opera
 
Depuis le début de la pandémie, Radio SPI a déjà consacré 5 programmes à la recherche d'une autre façon de penser pour faire face à la covid19. Non pas pour le nier, ni pour répandre des théories de conspiration, mais pour voir le virus comme une opportunité d'aider à changer fondamentalement notre façon de penser vers plus de rationalité et de compréhension de la vie. Voyons cela comme une indication de la nature, que nous ne nous conduisons pas bien, tout comme les nombreux ouragans, catastrophes naturelles et vagues de chaleur nous ont montré notre façon destructrice de penser face à l'équilibre naturel.
 
Tout comme le problème du climat a été ignoré pendant des décennies, une autre histoire est maintenue à l'arrière-plan. En ce qui concerne le climat, nous savons que James Hansen s'est fait connaître par ses travaux sur le réchauffement climatique et son engagement public sur ce sujet. Son témoignage devant le Congrès américain sur le changement climatique en 1988 a contribué à mettre cette question à l'ordre du jour politique, mais voyez combien de décennies il nous a fallu et combien de gens se heurtent encore à la résistance de faire vraiment quelque chose de structurel à ce sujet.
 
Donc, il y a aussi cet autre sujet, apparemment une "histoire interdite" : non pas avec des meurtres cachés ou de la corruption, comme le journaliste Belge Vranckx et d’autres dans le monde le montrent souvent dans leurs documentaires, mais une histoire avec des nouvelles plutôt positives, avec des déclarations sur l'époque dans laquelle nous vivons, avec des idées qui peuvent éclairer notre connaissance de la vie et de la mort sous un autre jour, et avec des propositions pour une approche politique et économique différente.
 
Patricia Pitchon, journaliste indépendante londonienne d'origine colombienne, basée   à Londres  a écrit dans un livre sa quête avec le monde journalistique. Elle n’écrit pas de la science-fiction. C'est de l'information pure. Et dans son livre "A la recherche de Maitreya - Une enquête sur un maître spirituel de notre temps", elle explique comment elle part à la recherche de ce maître spirituel et comment elle parvient finalement aux recettes de base proposées pour un nouveau monde avec un autre journaliste, Brian James*, via une personne de contact l’entourage de Maitreya. Elle a transmis cette information à Benjamin Creme, qui l'a publiée dans la revue Share International, et l'a compilée et commentée dans un livre "Les Enseignements de Maitreya - Les lois de la vie", publié en 2005.
(*) PS : Brian James est un journaliste indépendant qui a réalisé des documentaires pour la radio et la télévision de la BBC pendant 20 ans.
 
Musique: Les Beatles – Paperback writer
 
J'ai essayé d'en dire un peu plus à ce sujet dans l'émission de radio du dimanche 16/8/2020 en néerlandais : "De Corona-woede voorbij", partie 1 de la troisième émission sur Corona). « Au-delà de la colère du Corona »
 
En fin de compte, je l'admets, je suis obligé de dire souvent la même chose, tant que le sujet ne reçoit pas l'attention qu'il mérite.
 
J'ai essayé de couvrir un certain nombre d'idées dans le cinquième programme en ces temps de pandémie avec le titre : "Quête de la lumière dans l'obscurité". Voici quelques lignes de l'émission qui peuvent, pour l’instant uniquement en néerlandais, être écoutées en permanence sur le site de Radio SPI :

-         La "lumière" ne se trouve pas dans les guirlandes de Noël, mais dans la lumière mentale de l'âme.

-         Je souhaite vraiment à chacun une fin de vie digne et consciemment choisie quand l’heure est venue, mais pour cela nous devons d'abord apprendre à comprendre la vraie nature de la vie et de la mort.

-         Nous quittons l'ère des Poissons après 2 000 ans et nous entrons dans l'ère du Verseau. Nous vivons la décadence d'une civilisation mourante. Les anciennes énergies se retirent, les nouvelles trouvent leur chemin et nous ne sommes manifestement pas en mesure d'y faire face facilement.

-
        Je n'ai jamais autant entendu le mot "profiter" ces derniers mois. Ce sont clairement tous des signes de décadence morale comme nous l'avons vu dans les années 20 et à la fin de la civilisation romaine. Les gens veulent faire la fête quand il n'y a plus d'espoir à leurs yeux.

-         Notre institution des soins de santé est une industrie des médicaments et des maladies, qui produit de l'argent pour les grandes entreprises, mais qui ne fait rien ou presque rien pour financer la santé structurelle de la population.

-         Par le nombre potentiellement important de faillites et malgré les mesures de soutien, peut-être est-il temps de repenser à ce "revenu de base universel pour tous" et de générer ainsi des revenus de l’état non à partir du travail mais à partir de la consommation.

-         On a prédit que ce n'est qu'en acceptant sa vraie nature et l'expérience de sa propre âme que l'homme pourra faire un grand pas en avant sur la voie du développement.

-         Beaucoup craignent le changement et considèrent l'effondrement de l'ancien comme une grande perte de structures bien-aimées. Nombreux sont ceux qui résistent à ces changements, considérant qu'ils constituent une menace pour leurs privilèges et leur prestige. Beaucoup confondent l'aspiration légitime des peuples à la liberté et à la justice avec une menace d'anarchie venant de l'intérieur.

-         Le gaspillage dont nous faisons preuve aujourd'hui en utilisant les mauvais moyens à de mauvaises fins et en les faisant passer en premier est si important que, avec une meilleure compréhension, UN JOUR ... nous parlerons de cette époque avec honte.

-         C'est à cause d'un manque de vision de l'avenir et de connaissance de la vie que beaucoup se perdent dans des pensées sombres et que les jeunes développent de mauvais comportements et des dépressions.

-         La violence se produit principalement dans les quartiers les plus pauvres des villes où les enfants et les adolescents sont négligés, où il n'y a pas d'installations pour les activités de groupe et les sports organisés et où les parents n'ont souvent que peu ou pas de supervision. Ces enfants se sentent non désirés, sont déchirés intérieurement et aliénés par rapport à eux-mêmes et à la société dont ils font partie. Leur seule famille ou groupe sont les gangs de rue ou les groupes dissidents d'inspiration religieuse ou les groupes extrémistes qui prennent inévitablement la place de leur propre famille. Ils ont le sentiment que la vie est vide de sens ou sans espoir et deviennent violents pour lui donner un sens. Dans le même temps, les journaux regorgent de rapports sur les primes record versées aux directeurs d'entreprises, qui ont permis à ces dernières de réaliser des bénéfices élevés. Ces primes peuvent s'élever à 30 millions d'euros par an. Faut-il s'étonner que ces enfants se sentent défavorisés et veuillent se venger ?

-         Ceux qui sont amenés à croire que nous pouvons revenir à la normalité d'autrefois vont être très déçus lorsqu'il s'avérera qu'il y aura de plus en plus d'obstacles sur notre chemin si nous essayons de rétablir cette normalité d'autrefois.

-         Willy Brandt, avec le Comité Brandt, a été inspiré par Maitreya pour écrire le Rapport Nord-Sud. Malheureusement, cette analyse moderne et progressiste a été ignorée par le monde politique.

-         Lors de la Journée mondiale de la Grande Invocation en 1952, Eleanor Roosevelt, qui a joué un rôle moteur dans l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme aux Nations unies, et épouse du président Franklin D. Roosevelt, a enregistré un court message contenant une invocation, appelée La Grande Invocation. Le message a été enregistré par Mme Roosevelt aux Nations Unies.
 
Son message est encore très pertinent aujourd'hui. Elle a déclaré : "Nous vivons aujourd'hui dans un monde troublé. Dans de nombreuses régions du monde, les gens se sentent découragés à l'idée de savoir s'ils vont surmonter leurs difficultés, et il me semble que ceux d'entre nous qui ressentent le besoin d'un leadership spirituel dans le monde cherchent des moyens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Certains m'ont déjà envoyé un appel, appelé la Grande Invocation, et il me semble qu'il exprime l'aspiration que de nombreuses personnes dans le monde ont, donc je vais vous le lire dans ce programme".
 
 
Du point de lumière dans la pensée de Dieu
 Que la lumière afflue dans la pensée des gens.
 Que la lumière descende sur terre.
 
Du point de l'amour dans le cœur de Dieu
 Que l'amour afflue dans le cœur des gens.
 Que le Christ revienne sur terre.
 
 Du centre où la volonté de Dieu est connue
 Que le dessein guide le faible vouloir des hommes -
 Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
 
 Du centre que nous appelons la race des hommes
 Que le plan d'amour et de lumière s’épanouisse,
 Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
 Que la lumière, l'amour et la puissance restaurent le plan sur la Terre
 
 
Musique : the great invocation jazz Liz Johnson
 
Et j’aimerais terminer avec un article d’un de ces hommes sages, dont j’ai parlé au début de l’émission. Depuis la fondation de Share International en 1977, le Maître de Benjamin Creme a écrit des articles qui étaient, non seulement destinés à être publiés au moment où ils ont été rédigés, mais même lorsque les conditions dans le monde l'exigent. Cet article, rédigé en octobre 1992, traite de nombreuses idées complexes, dont l'une est l'idée fausse selon laquelle les Maîtres de sagesse contrôlent tous les événements.
 
Le plan se réalise
 
La Hiérarchie suit avec le plus grand intérêt les événements qui se déroulent actuellement dans le monde. Si nombreux et si différents sont ces événements, que seul un œil exercé et une compréhension profonde peuvent comprendre les liens et donc la logique sous-jacente, et de voir son caractère inévitable. Sans cette vision élargie l'humanité est, au mieux déconcertée, au pire effrayée... et découragée. Alors que tout semblait aller dans une direction prometteuse, de prospérité et de paix, les perspectives économiques, sociales et culturelles sont désormais sombres :
 
Les difficultés et les luttes ethniques croissantes s'ajoutent aux problèmes d'une famine et d'une injustice incessantes.
 
Qu’est-ce qui a mal tourné, beaucoup se le demandent, dont la confiance et le courage a été ébranlé par les événements ?  Quand la nouvelle période commencera-t-elle, comme promis ? Cette période de transition est inévitablement difficile. Tout ce que nous voyons est le résultat de l'influence des énergies fortes et des forces qui, en agissant sur l'humanité, suscitent différentes réactions. Celles-ci ne sont malheureusement pas uniformes et homogènes, mais conditionnées par des critères individuels et nationaux distincts, par les intérêts, par les ambitions et les désirs. D'où le nombre grandissant de mouvements nationalistes et des revendications ethniques qui se font jour aujourd'hui. De notre point de vue, ces demandes sont légitimes, mais déformées, et sont une réaction aux énergies qui alimentent le désir de liberté et dont le monde est désormais imprégné – Nous l’accueillons lorsqu'elle est utilisée pour supprimer un régime politique qui étouffe ou réprime son peuple ; ou nous le condamnons (à juste titre) quand ils incitent au fratricide, aux atrocités et à la guerre.
 
L'idée existe que la Hiérarchie, en tant que "gouvernement intérieur" de la planète, est maître de tous les événements, grands et petits. Ce n'est certainement pas le cas. Elle ne pourrait jamais non plus se passer du libre arbitre humain. La tâche de la Hiérarchie est de réaliser le Plan de Dieu au moyen du "Centre que nous appelons l'humanité". Cela doit toujours être fait avec le respect de la libre volonté divine de l'homme. N’attendez donc pas de perfection dans la réalisation du Plan de jour en jour ou d'année en année. Mais l'objectif à long terme est assuré, il n'y a aucun doute. Seul l'homme détermine la façon et le chemin qu’elle suivra. Bientôt, vous verrez que les tensions qui s'emparent actuellement du monde diminueront. Les événements s'approchent d'une crise qui fera que ces forces disparaîtront et des points de vue plus sages pourront être entendus.
 
Bientôt la nécessité économique obligera même les plus riches pays à penser davantage en termes globaux et plus en accord avec les besoins du groupe. Les difficultés, causées par la cupidité, obligent à repenser les théories économiques et pratiques et montreront la voie vers un monde plus juste. Cette journée n'est pas "pour demain", mais elle n'est pas si loin que nous le pensons. N'ayez crainte, le plan n'a pas échoué.
Au contraire, Le plan se réalise.
 

Musique : Mars - Holst

----------------------------------------------------

 
Terug naar de inhoud