De Wereld Die We Kiezen - RadioSpi5

Duiding over actuele politieke, sociale, ecologische en economische actualiteit in relatie tot de terugkeer van de Meesters van Wijsheid en wereldleraar Maitreya
Commentaires et réflexions sur l'actualité poltique, sociale, écologique et économique en relation avec le retour des Maîtres de Sagesse et l'instructeur mondial Maitreya
Radio SPI

Ga naar de inhoud

De Wereld Die We Kiezen

proje(c)t
In het kader van het project 'De Wereld die We Kiezen' heeft Radio SPI gedacht aan een sympathieke maar vooral toegankelijke manier om mensen, die het spirituele hart op de juiste plaats hebben, bijeen te brengen rond belangrijke tijdstippen van het jaar
En het is niet alleen ludiek en sympathiek, maar het heeft ook een diepere betekenis in zijn meest simpele en onthechte vorm: samen één in ziel en natuur. Men zegge het voort !!
 
Beste spirituele vrienden,

Er is nood aan het ‘Bundelen van de krachten van licht’ zoals Benjamin Creme er een boek aan besteed heeft of aan ‘een meer bewuste groepsaanroep’ zoals de Meester Djwahl Khul het heeft genoemd.
 
Lijkt het u ook een goed idee om bij speciale gelegenheden in het jaar iets samen te doen of samen te komen om te mediteren en boven onze verschillen van meningen en leringen ?
 
Zou het niet goed zijn dat organisatoren van beurzen en salons, uitgevers, coaches, jeugdbegeleiders, creatievelingen, kunstenaars, muzikanten  en werkers aan de aarde en zij die hun medemens fysisch begeleiden of aan hart en ziel trachten te sleutelen mekaar ontmoeten en samen mediteren los van hun normale activiteiten ?  
 
Ik heb al zomersonnewendes georganiseerd, maar deze keer nodig u uit om op zaterdag 21 juni 2019 om 22u deel te nemen aan de 1 minuut stilte (zie tekst hierna)
 
Het is rond de zonnewendes en vooral ook tijdens de drie grote volle maanfeesten van april, mei en juni het ideale moment om onze energieën te bundelen voor meer concrete realisaties en materialisaties van samen delen, juiste menselijke relaties et samenwerken.
 
De teller loopt. Zie de details in de website van Radio SPI menu: proje(c)t ‘De Wereld die We Kiezen’ http://www.radiospi.be/de-wereld-die-we-kiezen.html

We hoevn niet samen te komen, Je kan het van thuis uit doen, maar ook met anderen. Laat me iets weten als je (op één of andere manier) "deelneemt"
 
Met spirituele groeten
 
Hugo Van den dries
Project: Winterzonnewende : STILLE MEDITATIE

Datum: zaterdag 21 december 2019: 22u

Plaats: thuis alleen of in groep

MEDITATIE: aandacht op het ajnacentrum tussen wenkbrauwen (denk OM)

Bij aanvang: MANTRAM:
De Mantram van de Nieuwe Groep
van Werelddienaren
     
 
“Moge de macht van het Ene Leven stromen  door de groep van alle werelddienaren.
 
Moge de liefde van de Ene Ziel het leven  kenmerken
van allen die de Verhevenen trachten te dienen.
 
Moge ik mijn aandeel in het Ene Werk  volbrengen
door zelfvergetelheid,
niet kwetsen en het juiste woord.”


 
info:
Er bestaat een sterke subjectieve verhouding tussen alle dienaren van het plan. De samenhangende, geïntegreerde groep draagt geestelijke energie over naar alle gebieden van menselijk denken en handelen om wereldeenheid en juiste menselijke verhoudingen te versterken.
Mannen en vrouwen van goede wil verbinden zich elke dag om vijf uur in gedachten met de wereldgroep van dienaren, gebruik makend van deze mantram, met toewijding en in stille geconcentreerde aandacht.
Dit kan in enkele momenten gedaan worden, waar men zich ook maar bevindt.
Deze mantram dringt dieper door in de geestelijke hoofdzaken voor vooruitgang op het Pad van de door gelofte gebonden discipelen dan de meeste andere mantrams die we hebben. De bespiegeling ervan en het dagelijks gebruik brengen een stroom goddelijke energie op gang. Wanneer deze door een individu gebruikt wordt draagt de persoonlijkheid zich op aan de ziel. Wanneer deze door een groep gebruikt wordt brengt het groeps-eenlijnigheid en toewijding aan werelddienst met zich mee. Het is een rechtstreekse oproep naar God en wanneer deze oprecht gebruikt wordt en met vastberaden bedoeling zal dit onvermijdelijk een antwoord oproepen. De drie onontbeerlijke kenmerken van de werelddienaar – zelfvergetelheid, niet kwetsen en het juiste woord – beslaan de hele levensuitdrukking van een door gelofte gebonden werelddiscipel, een gelofte die hij heeft afgelegd ten opzicht van zijn eigen ziel en die hij uitdraagt als een discipel in de ashram van zijn Meester.

SOLSTICE SILENT MINUTE 2019

Harnessing the power of united Global Cooperation to bring in the Light  of the New Era with the Global Ringing of the Bells
Simultaneous global ringing of bells and Silent Minute time converter calculator to calibrate your local time to 9.00pm London GMT/UTC

A Call to all People of Goodwill At 9.00pm London GMT/UTC on the Solstice, 21 December 2019, let us ring a bell to prepare to enter into one minute of silence in communion with the Forces of Light, as we generate a reservoir of united global thought that will inspire cooperative endeavours to create a better world for all.

“There is no power on earth that can withstand the united cooperation on spiritual levels of men and women of goodwill everywhere. It is for this reason that the continued and widespread observance of the Silent Minute is of such vital importance in the interest of human welfare.”  (Major Wellesley Tudor Pole O.B.E. instigator of The Silent Minute in 1940)

We will create a Silent Minute that unifies us for a moment in thought, prayer and meditation to overcome the global crises of today. Our purpose in the Silent Minute is to focus beyond the crises and to reflect on and visualise the emerging seeds of the future. Countless servers and serving groups are, even now, actively nourishing these seeds which will, through our combined effort, reveal the underlying synthesis of the One Life shared by all its kingdoms.

The Silent Minute at 9 pm GMT/UTC preceded by the global ringing of the bells by citizens everywhere will link Humanity with its striving to reach its highest potential, irresistibly impelled towards the summit of achievement.   
Indeed, in the Himalayas, there is  a pinnacle, Mount Kailas, which is called the Mountain of the Bell.
The global ringing of the bells expresses Humanity’s yearning, intent and declaration to fulfil  its greatest destiny.

         The History of the Silent Minute The Silent Minute was born from a conversation between two soldiers on the eve of a battle in the mountains around Jerusalem in the First World War. One knew he would not survive the war and prophesied the coming of an even greater conflict that would be fought out in every continent, ocean and air. He urged his comrade to provide an opportunity for him, and millions like him, to assist from the “other side”.  He said: “Lend us a moment… each day and through your Silence give us an opportunity.  The power of Silence is greater than you know.” The Silent Minute was instituted by his comrade, Major Tudor Pole O.B.E, during the London Blitz in 1940  as a moment to enter into Silence and, to provide a portal for cooperation with an “unseen but mighty army” in the subtle realms.  
The Silent Minute called upon all citizens of the British Commonwealth nations and territories on land, sea and air to unite in thought – irrespective of philosophy or religion - in a Silent Prayer for Freedom and Peace. Every night on BBC radio, at one minute before the hour, the bells of Big Ben signalled the Silent Minute to begin at 9pm. Tudor Pole knew that if enough people joined in this gesture of dedicated intent, the tide would turn and the invasion of England would be diverted. Indeed, its success in bringing peace was acknowledged after the war by a high ranking German Officer who was quoted as saying: “…you had a secret weapon for which we could find no counter measure and which we did not understand, but it was very powerful. It was associated with the striking of the Big Ben each evening. I believe you called it the ‘Silent Minute’.” Ring the Bells and enter the Silence Let us ring a bell at 9.00pm London GMT/UTC on 21 December 2019 and join together with  the Forces of Light in one minute of global, potent, cooperative Silence  to create a better world for all.

*******
Doel en opzet:

De terugkeer van de Meesters van Wijsheid van onze Geestelijke Hiërarchie en Maitreya, de Christus en wereldleraar voor het Watermantijdperk, gebeurt onder bepaalde wetmatigheden. Maar STEEDS met respect voor de vrije wil van de mensheid. Maitreya en de Meesters moeten namelijk worden uitgenodigd door de verenigde mensheid. Dat had decennia geleden gekund door de media, maar onbegrijpelijkerwijze hebben die de vele kansen laten voorbijgaan.
Dit aanroepen gebeurde in het verleden onbewust vanuit de mensheid zelf die hun smeekbeden richtten met hun denken en vanuit het hart en op die manier de hulp inriepen omwille van voortdurend lijden.
Dat gebeurt nog steeds onbewust door het grootste deel van de mensheid maar iets bewuster vandaag door een minderheid vanuit mensen en groepen die op de hoogte zijn van het bestaan van de Meesters van Wijsheid, alhoewel die niet door al die groepen op dezelfde manier worden benoemd.

De zonnewendes (zomer- en winter) 21/6 en 21/12 zijn na de drie volle maansfeesten van april (Wederopstanding), mei (Wesak-Boeddhafeest) en juni (Christus-mensheid-feest) het punt dat de aanroepende energieën en zaadgedachten zich in de volgende jaarhelften mogelijk beter kunnen concretiseren.

Een gelegenheid om de krachten te bundelen en los van eigenbelang en verschilen in overtuigingen eens een collectieve aanroep te formuleren.

Er staat geen organisatie achter dit initiatief; het mag  aan geen organisatie of vereniging toebehoren; het is iets wat we samen doen... en iedereen is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welslagen, met andere woorden wie veel contacten heeft kan veel mensen zelf uitnodigen.

(zie verder ook wereldaanroepdag op 9 juni door Arcane School)


Vragen/suggesties? Wil je deelnemen? Zelf iets organiseren in groep?
Laat het ons weten via deze mail
'De wereld die we kiezen/
Maitreya's vrienden'

PETITIE

Maitreya heeft je hulp nodig
... ieders hulp

Dit heeft geen commercieel doel.
Wij zijn geen organisatie,
geen filosofische groep
geen ideologie
geen nieuwe godsdienst

Gewoon mensen die achter het idee staan
dat de media
de geschiedenisbepalende informatie
over de terugkeer van de Meesters
en de aanwezigheid van een wereldleraar
Maitreya
serieus nemen
en dat onze politici zich inspannen
de structurele veranderingen mogelijk te maken
die onze maatrschappij helpen
naar een duurzaam
en mens(ziel)vriendelijk leven

Dit lijkt wat irreëel, naïef, utopisch en idealistisch.
Het is zeker simpel en wat ludiek
Maar veelbetekender dan het lijkt

Hoe meer individuen deze petitie onderschrijven
Hoe meer druk we op de politici en de media kunnen uitoefenen

Laten we eerlijk zijn: de 'likes' via facebook zijn mooi
Radio SPI anoniem beluisteren en de websites en boeken bestuderen:
prima!
Maar media en politici zijn gevoelig aan representatieve cijfers.
Laat je stem horen en geef je stem en naam als bij een verkiezing
Maak daadwerkelijk de terugkeer bekend

Dat is wat pas echt de verandering vooruithelpt

Met dank vanwege de planeet

Terug naar de inhoud